ad Milionový dar radnímu Mačákovi

Vážení čtenáři,

pod tlakem událostí dnešních dnů jsem se rozhodl navázat ne můj dřívější článek z 29. 9. 2014, ve kterém jsem upozorňoval na dar, který obdržel 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje a radní města Prostějova. Tento stav je po sérii reportáží, které jsou nyní prezentovány v médiích dostatečně znám.

Protože nemám rád nedodělky, cítil jsem potřebu článek z 29. 9. 2014 nějak dokončit. Byl publikován chvíli před komunálními volbami a nebyl zkrátka čas, abych se mu dostatečně věnoval.

Nedávno jsem se opět podíval do „Registru oznámení“ a zjistil jsem, že primátor města obdržel v roce 2014 peněžitý dar 250 000 Kč. Emailem jsem 1. 9. 2015 požádal oba obdarované, zda by mohli odpovědět na následující dotazy s tím, že jejich odpovědi bych rád zveřejnil v mém článku.

Dotazy měly toto znění:

  • Za jakým účelem Vám byl dar poskytnut, případně jak jste s darem naložil?
  • Mohl byste mi sdělit, jaký máte názor na to, že přijetí takového finančního daru osobou zastávající významnou politickou funkci by mohlo být chápáno ze strany dárce jako závazek k protislužbě a vnímáno veřejností jako pokus o viditelnou či skrytou podporu zájmů dárce s přihlédnutím k tomu, že v Radě (Zastupitelstvu) města jsou rovněž osoby, které jsou nebo byly v pracovním poměru k této firmě?

Texty emailů zde:

dotaz macak dotaz pistak

Jako první reagoval pan radní Mačák. Naši konverzaci přikládám v kompletním zněni v zájmu objektivního informování, neboť jsem byl podezříván z možného zkreslení. Korespondence mezi mnou a panem Mačákem je zde (čtěte od spodní zprávy). Jak vidíte, tak pan radní do poslední chvíle nechtěl „kápnout božskou“. Kvůli mému příspěvku na Facebooku se rovněž mylně domnívá, že jsem jeho fanouškem. Během našeho rozhovoru v budově radnice (7. 9. 2015 během přestávky zasedání Zastupitelstva města Prostějova) mi pan Mačák mimo jiné řekl, že dar použil během voleb a daroval mi dvě publikace ze své tvorby. Současně dodal, že k přijatým finančním darům hodlá on a pan primátor Pišťák vystoupit během jednání zastupitelstva. (O obsahu vystoupení jsem zatím informován pouze zprostředkovaně, neboť záznam z jednání zatím nebyl zveřejněn na stránkách města a já jsem v té době nebyl přítomen.)

Pan primátor mi odpověděl 10. 9. 2015 emailem prostřednictvím paní Mejzlíkové (asistentka primátora) takto:

Vážený pane magistře,

odpovídám na Vaše dvě otázky:

  1. darovací smlouva v bodě II. stanoví: „Dárce poskytuje finanční dar dle čl. I. této smlouvy obdarovanému jako krytí vzniklých nákladů na podporu jeho mediální a PR propagace a obdarovaný se zavazuje takto specifikovaný dar pro uvedený účel použít.“
  1. Dárce se v době mého působení na radnici nikdy neucházel o žádnou zakázku od města Prostějova a žádnou zakázku také nezískal.

PS: Tento dar byl uveden v daňovém přiznání za r. 2014 Finančnímu úřadu a také zdaněn.

S pozdravem

Miroslav Pišťák

Shodou náhod jsem byl den poté, co jsem odeslal žádosti o odpověď kontaktován redaktorem IDNES s dotazem, kde jsem získal informace o darech radního Mačáka. Další průběh událostí mne samotného překvapil.

 

A pár slov závěrem….

Nevím, jestli si to uvědomujete, ale byli jsme svědky historického okamžiku. Přesto, že přijetí darů těmito dvěma politiky není nezákonné, krok pana primátora Pišťáka, který nabídnul primátorské křeslo výměnou za čistý štít města, je na dnešní polické scéně jev zcela nevídaný. Dalo by se tedy říci, že odchází se vztyčenou hlavou. Čas ukáže, zda radní a současně 1. náměstek Olomouckého kraje bude mít také takovou osobní odvahu.

_______

Zajímá vás kauza Mačák podrobněji? Čtěte zde