ad Příliš mnoho náhod

srovnaniKauze spekulativního nákupu pozemků zaměstnancem magistrátu, kterou jsem popsal ve svém článku, se věnovala média na různých úrovních. Pouze náš bulvární Prostějovský Nočník celý problém zúžil na to, že zastupitel Filouš lže, když uvádí, že v důvodové zprávě je uvedeno, kdo pozemky městu nabídnul. V materiálech , které jsou na webu města k dipozici, jména nevidím. Na konci dokumentu je uvedeno „Osobní údaje fyzických osob jsou z textu vyjmuty v souladu s příslušnými ustanoveními …..“ Pokud jsou tedy neanonymizované materiály předkládány pouze zastupitelům, jak může veřejnost kontrolovat, co je předkládáno zastupitelům? Má se občan dostavit na Magistrát k nahlédnutí do neanonymizované verze? Nezasloužil by si znát alespoň jméno a příjmení dárce či zájemce? Opusťme ale detaily. Držme se toho podstatného, tedy zda zaměstnanec magistrátu vykoupil pozemky na základě informací, které měl z výhody své funkce vykonávané na prostějovském magistrátu a následně díky těmto informacím zbohatnul. Jak je zřejmé na přiložených obrázcích, stejný zaměstnanec Magistrátu je spoluvlastníkem dalšího strategického pozemku na jižní straně města. Pozemek vlastní s totožnými spoluvlastníky jako v předchozím případě – s manželkou a sousedem. Jde o pozemek 6455/1 v KÚ Prostějov. Pozemek není v místě plánované průmyslové zóny. Mohlo by se zdát, že je vše v pořádku. Pokud si srovnáte polohu pozemku s platným územním plánem města Prostějov. Pozemek se nachází na strategické pozici – přímo v místě, kde by v budoucnosti měl protínat jižní silniční obchvat města Určickou ulici. Lze předpokládat, že stát nebo město bude v budoucnosti právě tuto parcelu potřebovat a zaplatí.screenshot291 janecek-urc3 janecek-urc2 janecek-urc janecek-urc1