Byty velmi zvláštního určení

Aktuálním tématem místního tisku je neschválení a následné schválení stavby komunitního domu v Sušilově ulici. Dům má stát přibližně osmdesát milionů korun, tedy jeden byt přijde na tři miliony. V roce 2017 je prý evidováno 227 žadatelů o byt zvláštního určení.

V této souvislosti se nabízí zajímavé srovnání s dalším projektem, který právě dostal v Prostějově zelenou. Jde o stavbu soukromého investora, který má postavit celkem 274 bytů v šesti bytových domech poblíž areálu prostějovské nemocnice. Stavba byla prezentována na zasedání Zastupitelstva jako vybudování bytů s pečovatelskou službou s tím, že část projektu bude financována dotacemi.

 

Tahanice o pozemky

Pozemky, na kterých má nyní stát část bytů, koupila v roce 2007 od Města firma Remostav za 350 Kč/m2 se závazkem, že na pozemcích do pěti let vybuduje multifunkční areál s hotelem a wellness centrem. Smlouva s kupujícím byla „vylepšena“ v roce 2008 dalšími doplňky tak, že na straně kupujícího se objevil další subjekt – spolek Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV  (Předsedou spolku byl Tomáš Medek, blízký spolupracovník sportovního podnikatele Černoška a šéf Modřanské potrubní, který v roce 2014 z Prostějova záhadně vysublimoval). Vzhledem k tomu, že Remostav nedostál svého závazku, Město požadovalo smluvní pokutu 5 milionů  a uplatnilo předkupní právo, zakotvené ve smlouvě. Z neznámého důvodu však Remostav přešel do protiútoku a obvinil Město, že předkupní právo bylo uplatněno špatně (což byla zřejmě pravda). Soudem byla účastníkům sporu nařízena „mediace“, což znamená, domluvu za „kaučování“ nezúčastněného prostředníka. Výsledkem mediace bylo, že představitelé města „stáhli kalhoty“ a souhlasili s vyděračskými podmínkami Remostavu, který byl ochoten pozemky Městu vrátit za následujících podmínek: Město nevyužije předkupní právo, odpustí polovinu pokuty (2,5 mil Kč), vezme zpět žalobu a prodá Remostavu ještě další pozemek. Tento pozemek odděloval pozemky původně patřící Městu od dalších pozemků, které vlastnili a stále vlastní představitelé Remostavu. Pokud hledáte nějakou výhodu, pro Město, tak marně. Náměstek primátorky Pospíšil zcela záhadně obrátil o 180 stupňů a přesto, že původně byl proti postupu Remostavu, při jednání Zastupitelstva nebylo jasné z jeho jasné, zda zastupuje Město nebo investora. Rovněž pan advokát „zdrť nevěřícího mazanými argumenty“ Augustin (proslavil se tím, že byl 2x odsouzen za neplacení daní) horoval za řešení, které Remostav navrhoval.

Díky absolutnímu souznění duší Remostavu a vedení města, došlo k nevídanému – Město souhlasilo s podmínkami Remostavu a navíc si Remostav vymínil, že pozemky neprodá zpět Městu, nýbrž firmě PE Medika, kterou sám Remostav (Ohlídal) představil jako investora projektu „Prostějov – bydlení pro seniory 65 Plus“.

 

Projekt „bydlení pro seniory 65 Plus“

Již během rozpravy bylo vedení Města upozorněno na to, že stavba bytů v této lokalitě není v souladu s územním plánem, což potvrdil rovněž Odbor územního plánování a památkové péče, který prodej pozemků nedoporučil. Bytové domy investor bude stavět v tzv. ploše občanského vybavení – veřejná infrastruktura. Hlavní využití takové plochy je pro „pozemky staveb a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, kulturu, církve, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva či kombinaci některé z předcházejících funkcí se sportovním zázemím, zejména sokolovny“. Rovněž náměstek Fišer sdělil, „že to úplně v souladu s územním plánem není, ale účel bude upřesněn v novém územním plánu“. Nový územní plán však v tomto ohledu nedoznal žádné změny.

 

Stavební úřad, který je v Prostějově známý svojí „nezávislostí“ potvrdil, že projekt „Prostějov – bydlení pro seniory 65 Plus“ takové určení splňuje. Projekt však negarantuje žádnou takovou „veřejnou službu“. Jen název firmy investora „PE Medika“ (jednatel je dle vlastních slov „elektrikář“) a název projektubydlení pro seniory 65 Plus“ má navozovat dojem veřejně prospěšného projektu. Název však ve skutečnosti nezakazuje, že si byt v této lokalitě nemůže koupit zájemce ve věku 18+, 30+ nebo 50+. Jedinou službou, která je v projektu popsána, je terénní (!!!) pečovatelská služba, což je v podstatě služba, kdy terénní pracovník může docházet do kteréhokoli (třeba i Vašeho) bytu. V objektu mají být údajně rovněž kadeřnictví, obchody a ordinace. Tato skutečnost však nemůže změkčit fakt, že hlavní určení této plochy nebude projekt splňovat.

Díky rozhodnutí Stavebního úřadu má soukromý investor další výhodu: Byty, které se mají stavět na ulici Sušilově, jsou tak drahé mimo jiné proto, že pod objektem budou místa k parkování. Tuto povinnost stanoví územní plán. Ten však o této povinnosti nehovoří v případě ploch občanského vybavení. Projekt bytových domů u Nemocnice tedy počítá s parkováním na volné ploše, což bude pro investora mnohem levnější.

 

Prostějovský prosťáček?

Soukromý investor postaví na pozemcích, které zakoupil od Města za 350 Kč/m2 (což je cena, za kterou vykupuje Město pozemky pod plánovanými cyklostezkami) komerční projekt s 274 byty, se kterými může naložit dle vlastního uvážení. Údajně bude využita dotace. Definice „domu pro seniory“ neexistuje, parametry bytů jsou tedy na investorovi.

Město postaví na vlastním pozemku komunitní dům s 25 bytovými jednotkami za 78 milionů. Definice „komunitního domu“ je přesně popsána Ministerstvem pro místní rozvoj mimo jiní i jako podmínka dotace. Stavba však bude postavena bez dotace.

Bude zajímavé sledovat, kdo bude obývat byty, které vyrostou v atraktivní lokalitě poblíž biokoridoru Hloučela.


Mapka ukazuje, kde mají stát nové bytové domy

Pozemky označené modře vlastnili představitelé Remostavu, pozemky označené červeně vlastnilo Město


 


Územní plán je, laicky řečeno, nástroj, kterým reguluje obec svoji současnou a budoucí podobu. V plánu určuje způsoby využití různých pozemků, výšku budov, jejich uspořádání, atp.