Hejtuje mě hejtman?

Olomoucký kraj stále nemá kanceláře pro všechny své úředníky, proto si každý rok pronajímá prostory v Regionálním centru Olomouc (RCO). V letech 2015 a 2016 si pronajímal ke své činnosti 9 podlaží budovy RCO. Letos má pronajato v budově RCO celkem 9 podlaží v plné kapacitě a 1 podlaží (16. NP) z větší části.

RCO je budova proti vlakovému nádraží v Olomouci, spoluvlastněná bratrem bývalého hejtmana Olomouckého kraje za ČSSD Martina Tesaříka (ČSSD). Přestěhování krajského sídla do tohoto věžáku prosazoval Martin Tesařík ještě jako olomoucký primátor a krajský zastupitel.

Každý rok platí Olomoucký kraj za nájemné minimálně 15 milionů korun. V roce 2017 to bude 16 179 984 Kč.

Zeptal jsem se minulého hejtmana (Oto Košta), zda uvažuje o změně tohoto „modelu“ a pokud ano, v jakém horizontu. Odpověď byla diplomatická, ale obdržel jsem ji hned druhý den:

…“jistě v budoucnu provedeme inventarizaci majetku kraje a stejně tak i revizi nákladů včetně nájmů s posouzením toho, zdali nákladové položky jsou nezbytně nutné. Nicméně v tuto chvíli se stále ještě nalézáme v období, kdy nové vedení i zastupitelstvo řeší akutní a neodkladné záležitosti především ekonomického a majetkoprávního charakteru. Jsem však přesvědčen, že v letošním roce výše uvedená analýza proběhne.“

Hejtman Košta byl údajně nejen kvůli své neschopnosti nahrazen současným hejtmanem Oklešťkem. Zeptal jsem se tedy hejtmana Oklešťka na totéž. Na emaily, které jsem odeslal 24. 5. a 31. 5. jsem však do dnešního dne (1. 7.) nedostal žádnou odpověď.

Přičítám to kampani „Hejtuj hejtmana“, která Oklešťka a jeho tým zřejmě plně zaměstnává. („Hejtovat“ znamená vyjadřovat nelibost.) Hejtman Okleštěk v jednom z rozhovorů k této kampani řekl

„Vzkazy od občanů jsem doslova zavalen a každému z nich se poctivě věnuji. Oproti předpokladům nejsou kritické nebo vulgární, většina lidí se mi svěřuje se svými starostmi a mnozí dokonce navrhují řešení problémů, kterými se dřívější vedení kraje vůbec nezabývalo. Je to pro mou práci velká inspirace“

Okleštěk, chce prý kampaní „Hejtuj hejtmana“ upozornit, že s novým vedením krajského úřadu nastal čas, kdy je třeba říkat si věci na rovinu.

A já se tedy na rovinu ptám: Hejtuje mě hejtman?

1 komentář u „Hejtuje mě hejtman?“

Komentáře nejsou povoleny.