Něco tu nehraje :-)

jak zamknout

 

 

 

 

 

Instalaci bezpečnostních uzamykatelných stojanů považuji v našem městě za výbornou věc. Využívám je často. Stačí „půlfabka“ a váš dvoukolový přítel je v bezpečí (viz obrázek výše). Dnešní doba si však žádá i občasné využití motorového dopravního prostředku. I já jsem takový použil a zaparkoval ho na parkovišti u městských hradeb. Před odjezdem jsem šel zaplatit do automatu za parkování. A ejhle! Ani tady se nezapomnělo na bezpečnostní stojan. Něco mi na něm ale nehraje. Nevíte co?


bad stojan2