O tom, jak Tataři k pozemku přišli a jiné pohádky

Tataři v průmyslové zóně

Takovým nadpisem by se dalo uvést jednání Zastupitelstva města Prostějova z 3. 4. 2017. Přenos ze zastupitelstva opět  svojí zábavnou formou překonal „Ein Kessel Buntes“ a během jednání bylo možno hlavou kroutit i pokyvovat. Kdo o podívanou přišel, může vše napravit shlédnutím záznamu, který je k vidění na webu Města. Mezi největší perly sezóny bezesporu patřilo vystoupení zástupce firmy z Tatarské republiky (na záznamu ve stopáži 28:10). Firma usilovala (úspěšně) o odkup městských pozemků v průmyslové zóně. Cizojazyčné vystoupení zájemce o pozemek se neslo v důstojné, avšak neformální atmosféře. Jeden z náměstků primátorky během projevu svačil a také přednášející si v závěru projevu zasunul ležérně ruku do kapsy od kalhot ve stylu Billa Gatese při setkání s prezidentem Klausem.

Neméně zajímavá byla i rozprava k tomuto bodu. Během ní jsem se dozvěděl, že es-er-óčko vlastněné občany Ruské federace zde má v úmyslu vybudovat provoz na potisk plastových obalů a zaměstnat, podle slov představitelů Města, 200 – 250 lidí převážně v dělnických profesích. Město postaví k pozemku komunikaci za přibližně osm milionů. Také jsem se dozvěděl z úst primátorky, že „schvalujeme prodej pozemku za uvedenou cenu, takže tam k žádné změně ceny dojít nemůže“. Toto sdělení mě příliš neuklidnilo, neboť právě to se v minulosti stalo. Mám ještě v živé paměti eskamotérský kousek náměstka Pospíšila, který před volbami předložil zastupitelstvu návrh usnesení o prodeji pozemku firmě Mubea za „pobídkovou cenu“. Abych to vysvětlil: Město si tehdy nechalo zpracovat znalecký posudek, který stanovil minimální cenu, za kterou bude pozemek nabídnut k prodeji. Zájemce si po půl roce nechal zpracovat další posudek. Stejný znalec pozemek ocenil o 12 milionů nižší cenou a zdůvodnil to změnou metodiky. Ve skutečnosti šlo o cenu za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Za tuto sníženou cenu potom Město pozemek prodalo.

Položme si závěrem několik otázek:

  •  Musíme prodávat jedny z posledních pozemků v průmyslové zóně firmám, které nabízejí jen dělnické profese, když podle slov primátorky je nezaměstnanost v Prostějově na velmi nízké úrovni?
  • Bude zájemce zaměstnávat „místní“, nebo si přiveze levnější pracovní sílu?
  • Pokud by Město neprodávalo nejlepší půdu ve svém okolí tak levně, neměly by firmy zájem o pozemky pod bývalým OP Prostějov?
  • Nebylo by vhodné zpracovat na prodávané pozemky revizní posudek, když někteří znalci trpí takovými výkyvy?
  • Nebylo by vhodné zjišťovat už při výběru zájemce vliv na životní prostředí? (Spotřeba vody, emise?)

 

Na některé odpovědi bude třeba ještě pár let počkat…

 

Celý bod se projednával ve stopáži:

  • 28:10 – 39:30 (představení firmy)
  • 48:30 – 1:55:40 (rozprava)

Podklady pro tento bod jednání je pro hloubavé ke stažení zde