Příliš mnoho náhod

mapka-6565Na zasedání zastupitelstva města Prostějova 31. 10. 2016 se probíralo zajímavé téma: Zastupitel František Filouš (klub Nezávislí) se vrátil k bodu s názvem „Schválení výkupu pozemku p.č. 6565 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50″. Tento bod byl na pořadu jednání zastupitelstva 5. 9. 2016 pod číslem 11_19. Tři spoluvlastníci nabídli Městu za 4 975 650,- korun k výkupu svůj pozemek, který leží ve středu plánované „malé průmyslové zóny“ na jižním okraji města mezi ulicí Brněnskou a rychlostní komunikací R46. Odbor územního plánování a památkové péče nedoporučil tento pozemek vykoupit, Odbor životního prostředí a Odbor dopravy neměl připomínek. Odbor rozvoje a investic doporučil nabídku zvážit.Tehdy byl na doporučení Rady města výkup pozemku odsouhlasen. Informace, které tehdy zřejmě nebyly mnohým zastupitelům a stejně tak občanům známy, však staví tento výkup do zcela nového světla. Vyšlo najevo, že jedním ze spoluvlastníků je Ing. Kamil Janeček – vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic Magistrátu. Dalším spoluvlastníkem je jeho příbuzná a soused. I tohle ještě může být náhoda. Každý má nějaké příbuzné a známé a na naší žírné Hané mnoho lidí vlastní nějaký ten kus země. Šťastných náhod se však v tomto případě objevuje až příliš. Pozemek tato trojice zakoupila šťastnou náhodou od 81letého vlastníka na konci července 2010, měsíc před tím, než v srpnu 2010 tehdy ještě Městský úřad Prostějov zpracoval Zadání územního plánu Prostějov. Pozemek se tak měl stát součástí „malé průmyslové zóny“. Cena pozemku se z pořizovací ceny 672 300,- díky tomu vyšplhala během velmi krátké doby na více než sedminásobek. Šťastná shoda náhod nebo někdo zkrátka zpeněžil informace?

 

 

V této souvislosti nelze nevzpomenout, že před chystanou změnou územního plánu ve Smržicích v roce 2013 využil zřejmě svých informací také Jiří Odvářka,vedoucí oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce Stavebního úřadu v Prostějově a současně člen stavební komise při OÚ, když před změnou územního plánu Smržic zakoupila ve Smržicích stavební pozemek jeho manželka – zaměstnankyně obecního úřadu tamtéž.

Postřelmov sobě!

Dnes jsem jel s florbalisty do Postřelmova. Je to malá vesnice s třemi tisíci obyvateli. Hrálo se v hale, kterou obec postavila z dotací. „Jak to tady funguje?“ ptám se zvědavě místní paní znalé poměrů. Dopoledne je hala rezervována pro základní školu, která je přes ulici. Mají ji jako tělocvičnu. Odpoledne pro kroužky a ostatní.“ Podle rozpisu halu využívají pro fotbal, florbal, tenis, pinec, mažoretky a basket. „A mimo tohoto sálu tady je ještě něco?“ ptám se dál. Dozvídám se, že nová hala je přistavená k bývalé sokolovně (kterou nezbourali!!!) a tam se hraje převážně pinec. Kromě toho se v celém objektu pořádají plesy a je tady zázemí pro občerstvení návštěvníků. Jdu se schladit ven. Přímo proti vchodu je zateplená škola z krásnou minibotanickou zahrádkou. Za školou udržovaný sad. Proti vchodu do školy je venkovní hřiště na házenou s umělým povrchem. Na vedlejším hřišti hraje skupina tatíků dopolední nohejbal. Vše otevřené a volně přístupné. Děcka zatím dovádějí na přilehlém dětském hřišti. Vracím se vychlazený zpátky do „haly“. Opět se ptám: „A ta velká zahrada s tím krásným trávníkem, stromy, prolézačkami a altánkem, kterou vidím z okna u schodiště – to je taky obce?“ Dozvídám se, že je to zahrádka mateřské školky. Děcek je prý hodně, tak aby se mohly vyřádit tři třídy. Paráda! „Tak to tady máte prima“, pokyvuju uznale hlavou. „To se asi starosta stará, co?“ vyzvídám dál. „Nejen on, hodně se starají lidi. Třeba kroužky tady vedou v podstatě zdarma. Jsme tady aktivní.“ (Smích). „A to se to zdravé jádro schází v hospodě nebo někde tady v hale?“ „Kdepak, my tady máme ještě nově opravený kulturák s kinem. Je to tady kousek.“ (!?!) Teď jsme tam měli Kostkovou. Začínám si usilovně hlodat ret. Pokládám další zákeřnou otázku: „A to tady v hale cvičí nějaký sportovní klub nebo kdo? Víte, my v Prostějově to děláme trochu jinak.“ A opět pohotová odpověď: „Kdepak, tady je to pro takové to masové sportování. Pro lidi. Dopoledne má přednost škola, ale jinak je tady pořád plno. To kdyby se postavilo jen pro někoho, tak to by starostu zadupali do země.“ Mám strach ptát se dál, ale pokračuji v sebetrýznění: „A kolik vás přijde roční provoz?“ Konečně něco, co paní neví. Jen odhaduje, ale že to bude přesněji vědět správce, který za chvilku přijde. „Tak na toho si počkám“, odvětil jsem a mnu si ruce, že konečně rozlousknu tajemství postřelmovského zázraku. „Asi milion ročně včetně mého platu a platu uklízečky“, povídá lehce kulatý správce. Potvrzuje vše, co mi již bylo řečeno. „Nájem tělocvičny pro děcka a TJ sponzoruje obec, takže vlastně nic neplatí. Pokud by chtěl někdo pronajmout halu jakou soukromník, tak by platil asi 600 Kč za hodinu“, sděluje mi. „Mám tady ale plno skoro každý den do půl desáté večer. V létě se chodí víc ven, tak je to tady volnější“, povídá dál správce. Vysvětluji, že se ptám proto, že jsem z Prostějova a zajímá mě, jak to funguje jinde. „Jo v Prostějově – tam byl fotbal, ale ani přes ty peníze, co se do toho cpaly se mu nějak nevedlo a teď tam máte hlavně tenis, co?“ ukazuje svůj přehled správce. „Ano. A teď tam budeme mít NÁRODNÍ OLYMPIJSKÉ CENTRUM, víte? Jenže nebude města, jako je třeba tahle vaše hala, ale my ji budeme jen platit a to ještě nevíme jak. No a když byste si chtěl jít někam pod střechu zapinkat, tak to už vůbec nejde. Pokud nejste v nějakém organizovaném klubu (nejlíp preferovaného sportu), tak je problém sehnat tělocvičnu.“ Inu, vážení přátelé, připadal jsem si velmi zvláštně a v očích lidí, kterých jsem se tázal jsem spatřoval údiv. I já se divím a hlodá to ve mně. Nebylo lepší se neptat?

Krajské volby

olomoucky_krajVážení přátelé,

vím, že je to v těchto dnech otravné téma, ale v pátek a v sobotu jsou volby. Protože jsem si slíbil, že budu tak trochu burcovat lidi k účasti na veřejném dění, nemůžu volby vynechat. V Prostějově budeme volit pouze zastupitele do zastupitelstva Olomouckého kraje. V Prostějově se letos do Senátu nevolí.

Kapříci si rybník nevypustí

Pomiňme diskuse o tom, jestli je nebo není Senát odkladištěm politiků a taky o tom, jestli je nezbytné mít dalších 14 krajských států ve státě. Zkrátka a dobře Senát i kraje existují a je třeba to vzít na vědomí. Velmi často zaznívají hlasy, že se vlastně nic nezmění. Není to pravda. Je třeba to zkoušet. Kdo by před pár lety čekal, že v prostějovském zastupitelstvu budou sedět například zástupci „netradičního“ uskupení Změna pro Prostějov? A vidíte – podařilo se. Byla to vůle občanů.

Řekněte, co chcete

Volby jsou jedinečnou šancí, jak vyjádřit svůj názor. Pokud svůj názor nedáte najevo, nikdy se „ti nahoře“ nedozví, CO vlastně chcete. Neúčastí ve volbách sice dáváte najevo, že je Vám „TO“ jedno, ale takový názor je užitečný asi jako papírové kladívko a použitelný pouze v hospodských rozpravách. Pamatujte, že vlastně volíte i když nevolíte. Jen o tom nevíte. Pokud se Vám nelíbí, jak se politické strany zajímaly o Vaše potřeby, sdělte jim to. Volby jsou ideální příležitostí.

Předvolební boj

Předvolební boj je velké divadlo. Je to soutěž v kydání hnoje a plácání se po ramenou. Objevují se kouzelníci s pravdou. Bulvární „Prostějovský Nočník“ bohatne na předvolební inzerci. Naše podvědomí je neustále zpracováváno do nekonečna opakovanými frázemi. Slyšíme a čteme, kdo co zařídí, kdo koho kam nepustí, kdo krade, kdo chce 10x lepší Prostějovsko a kdo s kým po volbách vytvoří koalici, koho obklopuje aura ostražité inteligence. Z billboardů na nás zírají nestárnoucí obličeje více či méně seriózního zjevu. Nezapomínejte, že je to divadlo! Zkuste zapomenout na poslední půlrok před volbami. Vzpomeňte si, co jste slyšeli o těch, kteří usilují nyní o Váš hlas. Vzpomeňte si, jestli pracovali na regionální nebo celostátní úrovni ve Váš nebo jen ve svůj prospěch. Vzkvétá Vaše obec nebo máte dojem, že se něco tají?

Volíte vždycky celou kandidátku

Ať už na volebním lístku zakroužkujete své 4 oblíbence nebo ne, volíte především stranu. Lépe řečeno kandidátku. Posunout konkrétního kandidáta na vyšší místo je velmi obtížné. Ať už vhodíte do volební schránky čistý volební lístek nebo volební lístek se zakroužkovanými kandidáty, buďte realisty. Zastupitelstvo Olomouckého kraje má 55 křesel. Reálnou šanci na zvolení mají kandidáti přibližně do desátého místa. Máte-li podezření, že první desítka neobsahuje kvalitní kandidáty, zvažte, jestli vůbec tuto kandidátku volit. Nedejte se zmást tím, že je kandidátka plná lékařů a učitelů. Ani popisek u jména kandidáta na hlasovacím lístku Vám moc nepomůže. Těžko se rozhodovat mezi „nezdolnou optimistkou“, „dálkovým včelařem“, „vojenským veteránem“ a nebo „nemocničním ombudsmanem“. Věřte lidem se kterými máte dobrou a nejlépe osobní zkušenost.

Volte, aby pro Vás pracovali

Takže přátelé, obálku s hlasovacími lístky do ruky a v pátek nebo v sobotu vyražte volit! Zabere Vám to pár minut. Počasí stojí za houby, tak proč neudělat tyhle volby trochu zajímavější? Víte, jaké to budou nervy, až se budou v sobotu sčítat hlasy? Jak budou jednotlivá uskupení hodnotit, proč dostala více či méně hlasů než očekávala? Jak se v případě neúspěchu budou chytat za nos? Jak budou mezi vyjednávacími týmy stran drnčet telefony? Jak některé bude bolet hlava? A to všechno může způsobit Váš jeden hlasovací lístek. Slovo „demokracie“ znamená „vláda lidu“. Vládněte taky! Šťastnou volbu!

….to naše národní, olympijské?

Na pondělním zastupitelstvu města Prostějova v bodě 16 byly položeny další otázky k megalomanskému projektu Národního olympijského centra (NOC), které má stát na místě bývalého koupaliště u Kostelecké ulice.

Průběh diskuse mne utvrdil v tom, že celý projekt má tolik trhlin, že to snad nemůže být náhoda. I přes to, že dosud nebyla předložena ani základní ekonomická úvaha, kdo bude provoz (nikoli stavbu) financovat a v jaké výši, je projekt vládnoucí většinou tlačen stále vpřed. Prozatím byla prezentována pouze vizualizace budovy a informace, pro jaké sporty bude tato „tělocvična“ vlastně sloužit. Zastupitelé z řad opozice se snaží prostřednictvím dotazů některé informace během jednání zastupitelstva získat, ale jejich snaha připomíná mámení telete z jalové krávy.Dosud celý projekt provází pouze lži, neúnosný nedostatek informací a především podezření, že stavbou dalšího sportoviště se fakticky rozšíří plocha impéria TK Plus.

Zcela univerzálním lékem na každého dotěru je tradiční obvinění, že tazatel nepřeje (=škodí) sportu, městu a mládeži. Této taktiky rovněž využívá sportovní boss Černošek (jednatel TK Plus), který se na celém projektu podílí. Černošek měl již nejednou možnost prezentovat myšlenku NOC před zastupiteli města. Na mimořádném zasedání zastupitelstva bude mít tu možnost znovu a bude jistě vystaven nepříjemným otázkám.

V této souvislosti mě napadá ještě jedna zajímavost: Poté, co většina zastupitelů města schválila poskytnutí 14 milionů Kč firmě TK Plus na propagaci Města, samo Město se stará o propagaci činnosti Černoška (potažmo TK Plus). Třeba tím, že se ve „výpisu z tisku“, který dostávají zastupitelé z magistrátu, objevují často články o tenisových událostech. A jistě ne zcela náhodou se objevil na webu města pár dní po onom dramatickém zasedání zastupitelstva článek „Tenistka Petra Kvitová na radnici“. V článku se mimo jiné píše „Primátorka Prostějova Alena Rašková přijala na radnici vzácného hosta, tenistku a úspěšnou olympioničku Petru Kvitovou.“ Jaká náhoda! Olympionička! No nebylo by skvělé, kdyby i ostatní děti mohly trénovat v něčem olympijském? Třeba v Národním olympijském centru? Nic proti „naší“ Petře Kvitové (občance Monaka a rodačce ze Slezska), ale jaká náhoda ji přivedla na radnici? Snad nejobraznější je fotografie (zdroj www.prostejov.eu),

kvitova-na-radnici-35

na které je na radnici vyfocena nejen Petra Kvitová, ale i paní Černošková, pan Černošek a bývalý primátor Pišťák. Zvláště u posledně jmenovaného je trochu záhada z jakého titulu se schůzky účastnil. Buď se schůzky účastnil jako člen výboru spolku Prostějov olympijský a nebo jako člověk pověřený řízením městské policie. Zkusme hádat.

Taky se vám nezdá to naše centrum? Národní? Olympijské?

Celé téma bylo již bylo rozebíráno jinde a nemá smysl opakovat. Více si můžete přečtěte si základní informace a potom další, další a další

Jiříkovo vidění

Zdá se, že scénář, který nastínila trojice zastupitelů (Švec, Naiclerová, Filouš)  při vystoupení z Hnutí se naplňuje „V nastávajících dnech budeme jistě vystaveni veřejnému pranýřování, budou nám nasazovány hlavy různých zvířat a budeme vláčeni tiskem. Bulvární tisk však přestane ANO hanět a naopak ho bude chválit za to, že bylo konečně očištěno a nyní je v rukou těch „správných“ lidí.“ Ale ano, to se dalo čekat… Bohužel se ukazuje, že další dobrá myšlenka dojede na nedostatek normálních lidí. Překvapuje mne, že následky činů několika jedinců, kteří by prodali vlastní babičku, aby se dostali ke korýtku, se prezentuje v Hnutí jako výhra. Výhra, přirozený proces, evoluce, očištění. Přesto, že se mě to již netýká, neboť jsem z Hnutí vystoupil, musím okomentovat několik článků, zveřejněných na webu ANO – Olomoucký kraj. Jde o články ve kterých je popisováno dění v prostějovské organizaci ANO. 

sestorad1Článek první:

Šestořád: Musíme se dívat dopředu

Tento článek formou rozhovoru anonymního tazatele s předsedou oblastní organizace ANO PV (aby článek vypadal tak nějak důvěryhodněji a novinářsky) vychvaluje jeho manažerské schopnosti a obdivuje jeho život mučedníka. Z článku má čtenář dojem, že pana předsedu obklopuje aura ostražité inteligence, což se však podle mnoha lidí neslučuje se skutečností :-). Šestořád, jako autor legendárního výroku „Prosím uvědomme si, že aby tady chtěly žít i naše děti, my to prověříme, atd. není volební program, jsou to volební hesla a snad se na nás nikdo nenaštve, jsou to prázdné fráze.“ se nechce již dívat jinam, než dopředu. To je pravděpodobně jediné místo, kde po jeho manažerské činnosti nezbyl jen popel. Závěrečná slova Šestořádova, že „do politiky by měli vstupovat hlavně čestní a charakterní lidi“ a „spousta lidí vnímá politiku jako výtah k moci“ ve mně budí dojem, že chce spáchat mediální sebevraždu a kladu si tedy otázku: Co tam ten člověk ještě dělá??? Problémy, které v oblasti Prostějov nastaly jsou sice bagatelizovány, ale odchod dvou třetin členů MO Prostějov a konec MO Konice, jsou zřejmě vizitkou „skvělého manažera“!

bublina_rozehnal

Článek druhý:

Rozehnal: S týmovým duchem není žádný problém

V tomto článku se opět zvídavý tazatel (předpokládám, že je to místopředsedkyně předsednictva oblastní organizace ANO PV a bývalá novinářka Pavla Dočkalová) dotazuje čerstvě zvoleného předsedu MO Prostějov, Ing. Jiřího Rozehnala. Opět tradiční věty o zocelených, kteří vytrvali a o těch kvalitních, kteří přijdou…  Čtenář se dozvídá o událostech, které se v nejbližších dnech chystají: „Obnovení klubu zastupitelů a nastavení spolupráce s předsednictvem MO a ZM, schůzka s paní primátorkou, zastoupení hnutí ANO ve výborech a komisích magistrátu města Prostějova, příprava na červnové zastupitelstvo města, převzetí provozních a organizačních záležitostí MO, práce organizačního týmu pro předvolební kampaň…..“ Připomínám, že Jirka je předsedou osadního výboru Vrahovice. Výboru, který nevznikl spontánně, jak by někdo předpokládal, ale nominací Radou města. Je veřejným tajemstvím, že do čela osadního výboru katapultovala Jirku známost s některými osobami z vedení města. To, že byl JR zvolen novým „reformním“ předsedou místní organizace ANO Pv tedy není žádným překvapením. Vždyť už při minulé volbě předsedy MO  se objevil překvapivě jako protikandidát Hany Naiclerové, za podpory „současných vytrvalců“. Tak jsi se dočkal, Jiříku! Škoda jen toho proslovu, když jsi na volebním sněmu MO Prostějov neuhlídal větu „naposledy mě nahrávala StB, když jsem pašoval kazety a porno, což už je dnes promlčeno“. Zřejmě hrdinský čin proti totalitnímu režimu :-).

bublina_zupkova

Článek třetí:

Prostějovští zastupitelé mají novou předsedkyni

Absolutní pecka! Rozhovor s nově zvolenou předsedkyní zastupitelského klubu Marcelou Župkovou. Zvídavý tazatel v článku uvádí „Důvodem pro Váš tehdejší dočasný odchod byla neustálá destrukce a nekomunikace bývalé předsedkyně.“ Zajímavý postřeh. Donekonečna omílané fráze o destrukci, obstrukci a nekomunikaci jako by vycházely z pera pana Šestořáda. Paní Župková si stěžuje na vědomé zdržování jednání zastupitelstva neopodstatněnými argumenty. To se dá pochopit. Mě by taky nebavilo, kdyby se celý sál bavil o tématu, o kterém nemám ani páru. Bohužel názory paní Župkové jsem zatím neměl příležitost při zasedání zastupitelstva zachytit, neboť jsem ji zatím neslyšel v jednací síni mluvit. Pamatuji si však, že promluvila při skládání slibu zastupitele. Její projev patří spíše do oblasti mimoverbální komunikace. Paní Župková také nechce řešit minulé kauzy(?). V tom se shodne se svým životním partnerem a rádcem Šestořádem, se kterým bydlí (a netají se tím) ve Výšovicích. Je to zřejmě ten typ chataření, který provozuje radní Šlambor ve Skalce.

Prognóza:

Jak už jsem v úvodu článku napsal, některé předpovědi se naplňují. Nyní bych si dovolil sestavit nejbližší prognózu sám a časem se ukáže, zda se něco splní:

Nově obnovený zastupitelský klub ANO se zaměří především na sport: František Jura ( generální manažer 1. SK, placený panem Černoškem) se stane předsedou Komise sportovní Rady města Prostějov a radnímu Pavlu Smetanovi se tak konečně podaří opustit toto místo :-).

Bude prezentováno, že ANO (Faltýnek) dotlačilo mnoho milionů na stavbu Národního olympijského centra v Prostějově.

Jednání zastupitelstva se zpřehlední. Mnozí si konečně obléknou „dres“ a bude tedy jasné, kdo za koho kope.

Ti, kteří „pomáhali“ budou odměněni teplými místečky. (Tento bod se splní zcela jistě, protože to tak funguje od doby, kdy Mrtvé moře bylo ještě marod.)

Čas ukáže, kdo tahal za nitky loutek v tomhle představení. Zatím je to žánrově spíš fraška. Počkám si, jestli se z toho nevyvine tragédie…

…a teď ta o korunním princi…

večerník mačák

Prostějovský Nočník otiskl 11. 4. 2016 rozhovor s bývalým prvním náměstkem Olomouckého kraje Aloisem Mačákem. V článku uvedl korunní princ prostějovské ČSSD, kterého vlastní strana odložila do stranického mrazáku, že mám svého redaktora. Samozřejmě, že je to pravda!!! Co jiného by to bylo, když to píše Nočník!!! A tahle písnička je asi taky o mně 😀

Pokud Vás zajímá tato kauza víc, přečtěte si tento článek. Mimo jiné zjistíte, že jsem se případem začal zabývat už rok před volbami, kde a jak jsem žádal o informace. Udělejte si úsudek sami 😉

 

Pochvala z jihu

Dnes, při příležitosti státního svátku budu chválit. Zcela výjimečně jsem jako obyvatel Prostějova – Jih místo zevlování po bulvárech, vyrazil do polí. Z Určické ulice jsem poblíž „azyláku“ odbočil ke skládce recyklátu v areálu bývalé cihelny. První překvapení – u cesty vyřezané křoví, nově navezená zemina, již téměř uklizená skládka. Bravo! To největší překvapení mě však teprve čekalo… Pokračoval jsem polní cestou směrem na Domamyslice. Neuvěřitelné! Polní cestu lemují nové tyče trojnožek a uprostřed…. stromy!!! Krásně vzrostlé třešně. Žádné čtvrtkmeny, jako vysazuje    SSOK u silnic. Obalené proti okusu, obsypané mulčem. Napočítal jsem jich 33. Cestou zpátky jsem na jiném místě našel další stromořadí, tentokrát čítající zhruba dvacítku nových stromů. A teď to hlavní: Chválím nejen úmysl zvelebit nekonečné lány řepky, kukuřice a ječmene. Chválím rovněž to, že jsem zatím nikde nezaznamenal fotografii typu „já jsem to zasadil“, „já to vymyslel“ ani článek typu „my jsme to zařídili – volte nás“ Vše, co bylo učiněno, bylo učiněno skromně a nenápadně. Dobré dílo se chválí samo a nebo by ho měli chválit jiní. Tak tedy chválím a jistě nebudu sám.

Pokud jsou mé informace správné, tak podle katastru nemovitostí jsou dotčené pozemky v majetku města Prostějov.

mapav polích - jihv polích - jihv polích - jih

 

 

 

Kdo kryje Pannu Marii?

Zprávy o kácení stromů na náměstí TGM v Prostějově se staly poslední dobou šlágrem facebooku. Bylo kolem toho mnoho řečeno i napsáno. Bohužel je to tu zase. Nyní se hraje o dva buky. Oba mají dnes průměr kmenu více než 70 centimetrů a výšku kolem 13 metrů. Na zasedání zastupitelstva dne 15. 2. 2016 vystoupil zastupitel Kousal (KDU-ČSL) s požadavkem, aby byly buky, které rostou poblíž morového sloupu, poraženy. Ze záznamu, který si můžete sami pustit (stopáž 7:43:12) jsem si pořídil přepis:

Ing. Kousal: Chtěl jsem se zeptat, zdali budou v době vegetačního klidu (myslím, že by to mohlo být teď – do března), skáceny. Minimálně ten jeden , co kryje Pannu Marii směrem od radnice. Víme, že to tam bylo za dob komunistické nadvlády schválně zasazeno, aby ta Panna Marie nebyla z radnice vidět. Tak my bychom byli rádi, kdyby zas byla vidět. Zvlášť, když ty stromy jsou nakaženy.

Mgr. Hemerková: Nebudou odstraněny, protože tam už proběhlo správní řízení. Nicméně odborný posudek stanovil, že ty stromy sice poškozeny jsou, že v podstatě je ta houba prorůstá, ale stabilita stromu je zachována, že je pouze mírně zhoršený stav, takže teď v tomto okamžiku se kácet nebudou.

Mgr. Vojtek (vedoucí odboru správy a údržby majetku města): Já bych jenom doplnil, že jsme se odvolali proti výsledku správního řízení z Prostějova. Bylo to na odboru životního prostředí na Olomouckém kraji, který to v současné době vrátil zpět do Prostějova na odbor životního prostředí, a to by se mělo minimálně jedním z těch stromů zabývat.

Ing. Kousal: Děkuji a za klub KDU-ČSL žádáme, aby byly tyto buky poraženy.

RNDr. Rašková (primátorka): Já přesto, že nejsem přítelem kácení stromů se v tomto případě jednohlasně přidávám k požadavku KDU-ČSL, protože si myslím, že ta historická hodnota sochy Panny Marie je opravdu větší než hodnota stromu.

Ing. Kousal: Navíc je krásně pozlacená a zrekonstruovaná…

RNDr.Rašková: Je zrekonstruovaná. Stálo to skutečně nemalé peníze a ten strom na ni pouští takové to lepkavé… Řekla bych, že ji poslintává….takže znehodnocuje to, co jsme pracně zrekonstruovali a zaplatili a jednak teda ty kořeny hrozí tím, že časem rozštípnou ten podstavec, takže ta socha může být znehodnocena úplně.                          ……

Ing. Kousal: …Já jsem chtěl, minimálně ten jeden strom – jeden buk, který je směrem k radnici na západ, jestli se nepletu…minimálně ten, aby byl poražen. Pokud nebudou oba dva, tak minimálně ten jeden.

Takže vážení přátelé. Máme tady velké dilema. Jeden nehorázný buk kryje 🙂  Pannu Marii a druhý na ni slintá. Co teď? Zvítězí živá příroda nebo cenný výtvor lidský?! Co je Bohu milejší? Představitelé KDU-ČSL mají jasno. To nám ti zlí komunisté svým podlým vysazením dřevin pěkně zavařili!

Na tomto místě bych mohl nechat čtenáře uvažovat pouze nad výše zmíněným dilematem. Máme tu však ještě jedno:

Na náměstí TGM byla nedávno před nákupním centrum Zlatá Brána přesunuta Socha Jana Nepomuckého. Prozatím se cudně skrývá pod plachtami a čeká na svých pět hvězd nad hlavou. Socha ještě donedávna stála poblíž kláštera Milosrdných Bratří – na místě podle mého soudu nijak nedůstojném. Myslím, že hlavním zastáncem jejího vrácení na své původní místo, tedy a náměstí TGM, byl bývalý primátor Pišťák. Pozornému oku neujde, že socha stojí mezi dvěma lipami. Prozatím jsou to mladé stromy. Obvod kmenu je kolem sedmi centimetrů, výška do pěti metrů. Co se však stane, až obě lípy zmohutní? Začnou také slintat a krýt? Zcela jistě! Buky stojí od podstavce morového sloupu ve vzdálenosti 2 a 6 metrů. Ten, který tak drze brání Panně Marii ve výhledu na radnici je ten vzdálenější. Lípy u sochy Jana Nepomuckého jsou vzdáleny jen 4 metry od podstavce.

Nějak se nám to prostě komplikuje. Projde-li kácení buků u morového sloupu, navrhoval bych v rámci preventivního opatření proti krytí a oslintávání odstěhovat Honzu z Nepomuku na bezpečnější místo. Mobilita sochy se již ověřila. Nebo vás napadá jiné řešení?

 

Celkově uvolněná úvaha

Dnes jsem byl s mým šestiletým synem v kině Metro 70. Návštěva kina začala tradičním rituálem „nechce se ti čurat?“. Pro tu část populace, která dosud nepoužívá pánské toalety, si dovolím krátkou předmluvu:

Z neznámého důvodu jsou místnosti, které jsou využívány muži více zabezpečeny než místnosti, kde se běžně vyskytují ženy. Těžko říct, zda muže nutí k přetváření místnosti hravost, zvědavost nebo nevybouřená síla, ale kvůli tomuto nutkání dospěje provozovatel po několika opravách k názoru, že je třeba učinit protiopatření. To se projevuje například pořízením dražšího vybavení v provedení „antivandal“ nebo instalací kamer (viz. šatny Městských lázní). Těchto opatření je většinou prostor, který využívají ženy, ušetřen.

A tady se dostáváme zpátky na WC kina Metro: Jedno z protiopatření je i tam. Jde o megazásobník na toaletní papír. Ten je umístěn mimo kabinky v prostoru u pisoárů. Díky jeho poloze jde vlastně o tipovací zařízení. Uživatel odhaduje svoji následnou spotřebu, aby nezůstal poté v kabince doslova s holýma rukama. Co mě ale opravdu pobavilo je vidět na přiložené fotografii. Říká se, že každý má kolem sebe neviditelnou bublinu osobního prostoru. Narušení této virtuální bubliny cizí osobou vyvolává nepříjemné pocity.  Z přiložené fotografie je víc než patrné, že při použití dvou v rohu umístěných pisoárů dojde rozhodně ke značnému průniku osobních prostorů.  K průniku tak významnému, že to snad nemůže být příjemné běžnému heterosexuálnímu jedinci.  Při tomto rozmístění užitné keramiky se samozřejmě nabízí i pozice, kde by osobní prostor při výkonu narušen být nemusel, ale tu nemají rády uklízečky a rovněž od „konatele“ vyžaduje značný výkon. Víte jaká? 😀

pisoar

Pochvala – prostejov.eu – požadavky občanů

Rád bych doporučil a současně pochválil nápad nebo tvůrce rubriky „Požadavky občanů“ na www.prostejov.eu. Požadavky je možno kromě prostého textu dokonce i umístit do mapy a přidat fotografie. Využil jsem tuto rubriku k zadání informace o rozbitých odpadkových koších na jižní spojce (Jupí, místo na bedně je moje :-)) a opravdu vše funguje jak má. Požadavek je odeslán a následně je na email doručeno avízo o zpracování informace. Koše zmizely a čekám, že se brzy objeví nové.

Vše najdete na www.prostejov.eu v nabídce „Občan“- „Požadavky občanů“

 

webmesta
můžete vložit požadavek…
webmesta2
…a umístit i do mapy

 

A zase ten Pácl…

otaznikKdyž jsem 26.10. 2015 na Facebooku napsal komentář, že  „V minulých Radničních Listech taky neprošel článek klubu ANO o mediálním poradci Páclovi… Cenzura se mi nelíbí. Jaké je oficiální stanovisko Magistrátu?“, tak se mi dostalo odpovědi

Vážený pane Ošťádale, v minulých Prostějovských radničních listech byl odmítnut článek Ing. Filouše Prachy v prachu, protože byl z hlediska zákona na ochranu osobních údajů zcela nepřijatelný (vydavatel by se vystavil podezření z porušení tohoto zákona). Zajímavé je, že ANO tuším včera nebo dnes ráno zveřejnilo modifikaci tohoto článku na svém webu v již neskandalizující a anonymizované verzi (na rozdíl od prosazované verze do Prostějovských radničních listů).

Protože jsem neměl dostatek informací, začal jsem pátrat. Našel jsem si článek, který je na webu www.anoprostejov.cz  (údajně neskandalizující a anonymizovaná verze). Požádal jsem rovněž Hanu Naiclerovou o zaslání článku, který posílala ke zveřejnění v Radničních listech (údajně skandalizující a neanonymizovaná verze). Oba články si můžete porovnat a zjistíte, že se kromě drobných rozdílů (přehození slov nebo pořadí vět) obsahově vůbec neliší. Pokud tedy článek na webu anoprostejov.cz není skandalizující  a je anonymizovaný  proč tedy nemohl být zveřejněn v Radničních listech?

A další zajímavost: Osobně jsem viděl na tomto místě webu města pod číslem 71 přílohu – dohodu o pracovní činnosti s B. Páclem. Stáhnul jsem si ji do svého počítače a tím, že byla zveřejněna ji rovněž považuji za veřejnou informaci. Příloha však z webu města záhadně zmizela.

Marně hledám pro tyto záhady vysvětlení… Mně to prostě nedává smysl…

 

Setkání s občany 5. 11. 2015

Zúčastnil jsem se setkání vedení města s občany 5. 11. 2015 na sídlišti Svobody. Setkání proběhlo v budově ZŠ Jana Železného se kromě zástupců vedení města a zástupců některých odborů magistrátu se dostavilo přibližně 15 občanů. To je mimochodem fakt, kvůli kterému si myslím, že decentralizace Prostějova je nesmysl. Jak už bylo vidět podle účasti v komunálních volbách – zájem většiny obyvatel Prostějova o veřejné dění končí u hranice jejich bytu nebo domu.

Byl jsem překvapen úrovní diskuse. Diskutovaly se problémy velké i malé. Dovolil jsem si položit také několik dotazů:

Zeptal jsem se například,

  • proč chce město oceňovat akcie VaKu (prý kvůli změně formy…)
  • zda by mohly být lépe osvětleny přechody na křižovatce Palacká/Plumlovská. Především přechod z Kravařovy ulice k „žudru“ je osvětlen jen z poloviny. Stejně tak jsem navrhnul přesunout blikajícího panáčka, který upozorňuje na chodce při odbočení z Blahoslavovy na Plumovskou. Znamení by mělo být umístěno hned na semaforu před odbočením. Nyní je viditelné až jakmile začnete odbočovat.
 • Důležitý dotaz: Na posledním zasedání zastupitelstva Mgr. Pospíšil sdělil, že ze zakázky na komunální služby bude vyňata péče o hřbitovy. Na můj dotaz na „setkání s občany“, jakým způsobem bude město zajišťovat správu hřbitovů jsem dostal přibližně tuto odpověď: Hřbitovy jsou specifická záležitost. Například i tím, že tam funguje hrobník. Uvažovalo se tedy o tom, že by to fungovalo jako samostatné oddělení magistrátu, pod Domovní správou nebo soutěžit zvlášť. Nejvíce se uvažuje o tom, že by správa byla přímo pod magistrátem.

 

Je pro mě překvapením, že město je najednou schopno spravovat hřbitovy a přitom dosud nikdo ani náznakem neuvažoval, že by město samo mohlo například obhospodařovat zeleň ve městě. Kromě toho, že by se tak ušetřilo DPH, mohlo by město rovněž čerpat dotace, pokud by byly vypsány vhodné dotační tituly.

 • Jestli se neuvažuje o nějakých úpravách na „náročných křižovatkách“. Na Hrázi/Šmeralova a Hvězda. (Neuvažuje)

A potom už jen drobnosti:

 • Zda by mohlo dojít ke snížení sklonu u „sáňkovacího valu“ na Jižní spojce a oprava nebo zrušení cvičebních prvků pro dospělé (jsou nefunkční). Zda by místo strážníka MP, který hlídá zákaz odbočení z Palacké do Mlýnské nemohly být nainstalovány v ulici Palacké plastové kužely, které by tomu bránily (neprošlo přes dopravní inspektorát).
 • Zda existuje „havarijní služba města Prostějova“. Takto označené automobily s razítkem „Městský úřad Prostějov – odbor Dopravy“ stávají na chodníku v zóně, kde není povolen vjezd mimo dopravní obsluhy. Vzhledem k tomu, že pojem „městský úřad“ se už víc než dva roky nepoužívá, je to zvláštní :-).poruchová služba
 • Přesto, že jde o komunikaci Kraje, upozornil jsem na nebezpečný sjezd z R46 od Olomouce – exit Prostějov střed. Chtělo by to vykácet zeleň, která dělá z nebezpečného sjezdu ještě nebezpečnější. Není vidět, jestli za zatáčkou nestojí například kamion s návěsem. Stejně tak je problematické vyjetí z následné STOPky. Kvůli nové široké cyklostezce se posunul jízdní pruh blíže ke svodidlům a řidič, který by chtěl sjet ze sjezdu z dálnice a odbočit doleva, nemá dostatečný výhled kvůli svodidlům a horizontu.

Omlouvám se všem, kteří čekali nějaké filosofické úvahy 😀

Kolik (Co) stojí křeslo

V posledních dnech se dostalo naše město do hledáčku místních i celostátních médií v souvislosti s přijetím finančních darů představiteli vedení města. V roce 2012 a 2013 přijal 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje a radní města Prostějova PhDr. Alois Mačák peněžitý dar v celkové výši 1 350 000 Kč. V roce 2014 byl obdarován částkou 250 000 Kč primátor města. Nejštědřejším dárcem byla prostějovská firma DT – Výhybkárna a strojírna. Tato firma darovala radnímu Mačákovi celkem 1 100 000,- Kč, primátorovi města 250 000,- Kč. Obdarovaní hovoří o tom, že peníze použili na podporu voleb, respektive na mediální osobní propagaci. V této souvislosti se nabízí celá řada otázek.

Ve svém dopise, který jsem 1. 9. 2015 zaslal oběma politikům, jsem se dotazoval na jejich názor na to, zda by „přijetí takového finančního daru osobou zastávající významnou politickou funkci mohlo být chápáno ze strany dárce jako závazek k protislužbě a vnímáno veřejností jako pokus o viditelnou či skrytou podporu zájmů dárce s přihlédnutím k tomu, že v Radě (Zastupitelstvu) města jsou rovněž osoby, které jsou nebo byly v pracovním poměru k této firmě“. Oba dotazovaní odpověděli podobně: Firma DT- Výhybkárna a strojírna nedodávala jedinou zakázku pro město Prostějov ani Olomoucký kraj. Firma není nijak s těmito subjekty spojena. Dárce se neucházel o žádnou zakázku města. Podobně reagovali během zasedání Zastupitelstva města Prostějova 7. 9. 2015, kdy oba pánové vystoupili veřejně. Z vystoupení PhDr. Aloise Mačáka navíc vyplynulo, že o článku, ve kterém jsem před rokem upozorňoval na to, že přijal od soukromé firmy finanční dar, věděl. Nepovažoval však zřejmě celou dobu za důležité tuto skutečnost vysvětlit a učinil tak až nyní.

Přesto, že dárcem byla soukromá firma, která samotná nemusí mít z transakce nutně přímý prospěch, v případě DT – Výhybkárny a strojírny však existují nebo existovaly personální vazby na minimálně další dvě osoby v orgánech města. Problém vidím v tom, že právě předseda představenstva této firmy (který pravděpodobně darovací smlouvu i podepisoval) současně zastává funkci v Radě města Prostějova. Mohl by tak být podezříván, že mu dar pomohl k místu radního ať už díky pozici na kandidátce nebo přízni stranických kolegů při volbě členů Rady města. Na kandidátce ČSSD je u jeho jména uvedeno „ředitel pro strategii“. Není mu tedy jistě neznámé slovní spojení „návratnost investice“. Z jeho současné pozice radního může mít větší vliv na klíčová rozhodnutí města. Pokud by nebyl radním, stěží by se stal předsedou dozorčí rady Lesů města Prostějova a jednatelem společnosti .A.S.A. TS Prostějov. Pan Grulich se stal rovněž předsedou Komise životního prostředí. I z této pozice bude mít vliv na přípravu zadávací dokumentace a hodnocení významné nadlimitní veřejné zakázky na komunální služby, které dosud pro město v řádu sta milionů korun zajišťuje jím řízená .A.S.A. TS Prostějov. Jsem si jist, že pan radní Grulich je inteligentní člověk s manažerskými schopnostmi a umí sám vyhodnotit situaci, ve kterém se nyní nachází. Pokud mělo být odstoupení obdarovaných prezentováno jako očistný proces, nebyl by tento proces podle mého názoru setrváním pana Grulicha ve funkci, procesem dokončeným.

Zkrátka a dobře: Budiž nám všem tato epizoda do budoucna ponaučením. Následkem svého vlastního jednání se dostali do nezáviděníhodné pozice jak obdarovaní, tak samotní dárci. Veřejný funkcionář by se neměl takovému riziku vůbec vystavovat a případné dary s díky a s úsměvem odmítat. Rovněž dárce by si měl dvakrát rozmyslet, než pošle peníze politikovi ve vysoké funkci. Jsou jistě potřebnější oblasti, kde by mohly peníze pomáhat. Vždyť při průměrné výši důchodu 11 050,- Kč by z takového daru mohlo žít 12 seniorů spokojeně po celý rok. A pokud jste fanoušky sběru víček z PET lahví na různé charitativní účely, tak pro získání takové částky byste museli nasbírat 228 tun víček. „Had“ z nich by byl tak dlouhý, že by bez potíží spojil Prostějov s Grónskem!


 

Vážení spoluobčané. Je na Vás, abyste kontrolovali politiky, které jste si zvolili. Pokud Vás zajímají funkce, dary či závazky ostatních představitelů města, zažádejte si v kanceláři tajemníka o přístupové údaje do „Registru oznámení“. Do registru můžete poté přistupovat ze svého domácího počítače a zdarma.

ad Milionový dar radnímu Mačákovi

Vážení čtenáři,

pod tlakem událostí dnešních dnů jsem se rozhodl navázat ne můj dřívější článek z 29. 9. 2014, ve kterém jsem upozorňoval na dar, který obdržel 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje a radní města Prostějova. Tento stav je po sérii reportáží, které jsou nyní prezentovány v médiích dostatečně znám.

Protože nemám rád nedodělky, cítil jsem potřebu článek z 29. 9. 2014 nějak dokončit. Byl publikován chvíli před komunálními volbami a nebyl zkrátka čas, abych se mu dostatečně věnoval.

Nedávno jsem se opět podíval do „Registru oznámení“ a zjistil jsem, že primátor města obdržel v roce 2014 peněžitý dar 250 000 Kč. Emailem jsem 1. 9. 2015 požádal oba obdarované, zda by mohli odpovědět na následující dotazy s tím, že jejich odpovědi bych rád zveřejnil v mém článku.

Dotazy měly toto znění:

 • Za jakým účelem Vám byl dar poskytnut, případně jak jste s darem naložil?
 • Mohl byste mi sdělit, jaký máte názor na to, že přijetí takového finančního daru osobou zastávající významnou politickou funkci by mohlo být chápáno ze strany dárce jako závazek k protislužbě a vnímáno veřejností jako pokus o viditelnou či skrytou podporu zájmů dárce s přihlédnutím k tomu, že v Radě (Zastupitelstvu) města jsou rovněž osoby, které jsou nebo byly v pracovním poměru k této firmě?

Texty emailů zde:

dotaz macak dotaz pistak

Jako první reagoval pan radní Mačák. Naši konverzaci přikládám v kompletním zněni v zájmu objektivního informování, neboť jsem byl podezříván z možného zkreslení. Korespondence mezi mnou a panem Mačákem je zde (čtěte od spodní zprávy). Jak vidíte, tak pan radní do poslední chvíle nechtěl „kápnout božskou“. Kvůli mému příspěvku na Facebooku se rovněž mylně domnívá, že jsem jeho fanouškem. Během našeho rozhovoru v budově radnice (7. 9. 2015 během přestávky zasedání Zastupitelstva města Prostějova) mi pan Mačák mimo jiné řekl, že dar použil během voleb a daroval mi dvě publikace ze své tvorby. Současně dodal, že k přijatým finančním darům hodlá on a pan primátor Pišťák vystoupit během jednání zastupitelstva. (O obsahu vystoupení jsem zatím informován pouze zprostředkovaně, neboť záznam z jednání zatím nebyl zveřejněn na stránkách města a já jsem v té době nebyl přítomen.)

Pan primátor mi odpověděl 10. 9. 2015 emailem prostřednictvím paní Mejzlíkové (asistentka primátora) takto:

Vážený pane magistře,

odpovídám na Vaše dvě otázky:

 1. darovací smlouva v bodě II. stanoví: „Dárce poskytuje finanční dar dle čl. I. této smlouvy obdarovanému jako krytí vzniklých nákladů na podporu jeho mediální a PR propagace a obdarovaný se zavazuje takto specifikovaný dar pro uvedený účel použít.“
 1. Dárce se v době mého působení na radnici nikdy neucházel o žádnou zakázku od města Prostějova a žádnou zakázku také nezískal.

PS: Tento dar byl uveden v daňovém přiznání za r. 2014 Finančnímu úřadu a také zdaněn.

S pozdravem

Miroslav Pišťák

Shodou náhod jsem byl den poté, co jsem odeslal žádosti o odpověď kontaktován redaktorem IDNES s dotazem, kde jsem získal informace o darech radního Mačáka. Další průběh událostí mne samotného překvapil.

 

A pár slov závěrem….

Nevím, jestli si to uvědomujete, ale byli jsme svědky historického okamžiku. Přesto, že přijetí darů těmito dvěma politiky není nezákonné, krok pana primátora Pišťáka, který nabídnul primátorské křeslo výměnou za čistý štít města, je na dnešní polické scéně jev zcela nevídaný. Dalo by se tedy říci, že odchází se vztyčenou hlavou. Čas ukáže, zda radní a současně 1. náměstek Olomouckého kraje bude mít také takovou osobní odvahu.

_______

Zajímá vás kauza Mačák podrobněji? Čtěte zde