Tohle nechápu taky

Zajímavý dotaz občanky se objevil na stránkách prostejov.eu. Odpověď by mě též zajímala.

 

 

č. 112provozní doba na WC na Školní ulici Vytvořeno: 8.9.2014, Aktualizováno: 8.9.2014 09:01

Popis dotazu, podnětu

Bez možnosti vyjádření byly vystavěny pod okny našeho bytu veřejné záchody, které mám cca 4 metry pod okny svého pokoje. Zarážející však u této novostavby za 3 miliony je její provozní doba – ve všední dny do 19,00 hodin, v sobotu do 12, a v neděli zavřeno. Je Vám zřejmé, kam například po koncertu Chinaski mířili ti, kteří se nedostali: ano, do zbytečné uličky, která je asi 1 m široká a skrytá lidským pohledům – a ta je k mému pokoji ještě blíž. Tam míří také ti, kteří v sobotu po dopoledních nákupech netuší, že zavírání je na minutu přesné…. Nechápu, proč WC vybavené dveřním automatem nemohou být v provozu nepřetržitě, jako je tomu v Brně. Nevím, proč budu mít díky tomuto „nápaditému řešení „ močůvku pod oknem. Očekávám, jaké řešení magistrát či ASA navrhne – snad bude stačit po pár týdnech provozu pozvat na kontrolu hygienickou stanici.

Stav vyřizování

předáno na odbor správy a údržby majetku města

Rozhodnutí

Postup řešení

k vaší připomínce k provozní době nových WC na ul. Školní uvádím, že jejich stávající provozní doba je stejná, jako u všech veřejných WC ve městě. V současné době již se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. proběhla jednání, kde výsledkem je prodloužení provozní doby WC na Po-Ne 7,00 – 19,00 hod. Tento provozní režim bude zahájen do termínu konání Hanáckých slavností v září 2014.

Výsledek řešení dotazu, podnětu

…co teď už!?

pohled_namestiVe čtvrtek jsem si udělal na náměstí T.G.M v Prostějově zcela soukromý a anonymní průzkum. Na koloběžce jsem jako Hurvínek kroužil kolem „malé kuželny“, tedy v prostoru před muzeem a ptal jsem se náhodně vybraných kolemjdoucích, jestli slyšeli o tom, že má probíhat revitalizace náměstí (viz. můj dřívější článek). Rovněž jsem se ptal na jejich názor na přeměnu „malé kuželny“ na vydlážděnou shromažďovací plochu se dvěma (čtyřmi) stromy.

Aby se náhodný čtenář zorientoval, raději nejprve vysvětlím: Po „hodech“ v Prostějově proběhne revitalizace náměstí T.G.M. Součástí této revitalizace bude mimo výměny dlažby rovněž kompletní zrušení současného dláždění na tzv. malé kuželně, což je prostor před muzeem. V tomto prostoru (viz. obrázky) budou zachovány pouze dva habry s kuželovitou korunou a další dva vzrostlé stromy u Prioru. Na fotografiích je červeně vyznačeno, jaká flóra bude v revitalizovaném prostoru zachována. Aby bylo zcela jasné – pouze stromy! Žádný trávník, žádné keře. Kolem stromů budou vytvořeny ostrůvky.

Ve výrokové části územního rozhodnutí jsou úpravy popsány takto:

S0-B2 – malá kuželna

Funkční řešení tohoto prostoru bude v rámci stavby změněno. V současné době je malá kuželna řešena jako prostor komunikační a částečně část klidová a okrasná (zatravněné plochy). Nově bude tato část využívána jako plocha shromažďovací. Zatravněné plochy budou v rámci této část omezeny pouze na ostrůvky kolem vzrostlých stromů. Vymezení prostoru původní malé kuželny bude řešeno pouze optickým rozčleněním pomocí dlažebních kostek.

Zádlažba bude provedena z kostek řezaných 200/300mm, vertikální pruhy z kostek 50/50mm navazující na pruhy umístěné ve velké kuželně a celkovou jednolitou strohou plochu tím částečně rozbijí a oživí.

Dlažba bude v části stavby využívána i pro odvodnění ploch (vytvořena budou odvodňovací „korýtka“ a voda zde bude svedena k novému bodovému odvodnění.

Zatravněné plochy budou řešeny pouze formou ostrůvků kolem stávající vegetace. Vzrostlé stromy jsou v této části ponechány, káceny budou pouze všechny keřové porosty malé kužely.

Veřejné osvětlení malé kuželny zůstane ponecháno původní (dvě lampy v severní části), dojde pouze k výškové úpravě dle nové výškové úrovně zpevněných ploch.

 Nyní zpátky k mému průzkumu. Předsevzal jsem si, že oslovím 100 kolemjdoucích a tak se stalo. K mému překvapení vědělo o chystané rekonstrukci náměstí ze sta dotázaných pouze 10 jedinců. Ze stovky dotázaných odpovědělo 7 osob, že novou shromažďovací plochu v tomto prostoru vítá. (Z toho byli 4 teenageři, křeré jsem oslovil při kouření a tak se mě chtěli rychle zbavit 🙂 Jedna osoba sdělila, že na věc nemá názor. Ostatní, tedy 92 osob odpovědělo, že si přejí zachovat malou kuželnu v současné podobě, případně s úpravami zeleně ve smyslu snížení vysokých keřů.

Když jsem popisoval dotazovaným finální podobu revitalizované malé kuželny, byl jsem podezříván, že si dělám legraci. Zaslechl jsem dokonce výzvu k sepsání petice „proti“. Vyslechl jsem si, a to mě velmi potěšilo, upřímné a spontánní názory mladých lidí nejen na revitalizaci náměstí.

Vážení občané Prostějova! Jak se říká: „Než jste se rozhoupali, tak vám to odpískali.“ Pokud z mého malého průzkumu vyplývá, že 92 procent dotázaných s něčím nesouhlasí, proč o sobě nedáte na radnici vědět? Proč nesledujete dění ve svém okolí? Nebo byly změny na náměstí málo prezentovány a vysvětlovány? Zkuste se zamyslet nad tím, kde se stala chyba. Vzpomeňte si, až půjdete po nové shromažďovací ploše před muzeem. To, jak vaše okolí vypadá, ovlivňujete především vy. A to i mlčením.

mala_kuzelna mala kuzelna flight mala kuzelna vykres ScreenShot037 pohled_namesti_2vyzn

Na Magistrátu raději vše při starém?

radnice

Mezi úředníky Magistrátu se šíří zpráva, že pokud po volbách přijdou „noví“, nenechají kámen na kameni a bude se propouštět. Informaci, která si žije už vlastním životem, zřejmě vypustil někdo, kdo by si přál, aby vše zůstalo při starém. Jde jistě o promyšlený předvolební tah. Pokud pohrozíte třem stům zaměstnanců Magistrátu ztrátou zaměstnání, budou to probírat doma, v rodinách, u známých a hlasy pro současnou koalici jen přibývají. Přitom je zcela nelogické, aby nová politická reprezentace postihovala řadové úředníky magistrátu za to, že byli nuceni provádět kroky, které nemusely korespondovat s jejich přesvědčením. Nelze přece neuposlechnout příkazu mocného „šéfa“, který může ovlivnit osud vaší rodiny tím, že ji připraví o část příjmu.

Jo proto nutné dohlížet na to, aby úředníci Magistrátu nebyli vystavování klientelismu, korupci a nátlaku ze strany politiků. Každý dobrý šéf přece ví, že jen spokojený a sehraný tým může odvádět dobrou práci.

Pozemky u Hloučely za 7 korun ročně?

Jedním z politických témat před nadcházejícími komunálními volbami v Prostějově je podpora města takzvaným preferovaným sportům. Je předmětem sporů, zda finanční podpora například tenisu již není abnormálně vysoká. Podpora tohoto sportu má však ve městě velmi hluboké kořeny. Již v roce 1993  na základě rozhodnutí Městské rady (Kubát, Dokládal, Švécarová, Wichterle, Marek, Veverka, Slepánek, Zikmund, Slavotínek) ze dne 12. 8. 1993 Město Prostějov pronajalo pozemek o výměře 3263 metrů čtverečních společnosti Tenisový klub Prostějov za podmínky, že pozemek zkulturní a následně využije pro stavbu tenisových dvorců.  Navíc bylo do smlouvy zaneseno předkupní právo společnosti Tenisový klub, že pokud na pronajatém pozemku realizuje stavbu tenisových dvorců, má na pozemek předkupní právo. Smlouvu podepsal za město tehdejší starosta Miroslav Zikmund a za nájemce Miroslav Černošek. Cena nájemného za jeden metr čtvereční byla dohodnuta na 3 koruny ročně. V současnosti cena nájemného vlivem inflace činí přibližně 7 korun ročně, tedy 22 896 korun ročně za celý pozemek. Na pozemku jsou postaveny 3 tenisové kurty, z toho jeden krytý.

tk_pozemky_najem_2 tk pozemky najem

Patálie s koncertem

callejaO vystoupení Josepha Calleji toho již bylo napsáno mnoho. Dočetli jsme se, že nás stál z městské kasy dva melouny,že je pro někoho a vlastně pro všechny, a že kdo reptá, závidí.

Vrtá mi hlavou několik otázek: Bylo nutné při pořádání koncertu pokrýt ještě další náklady sponzory a tudíž reklamou nebo byly peníze z reklamy přesunuty do něčí kapsy? Nemohl jsem přehlédnout vozy BMW vystavené pod tribunou, ani reklamní upoutávku společnosti go4games, která v Prostějově provozuje 5 heren. Raději se neptám, kolik peněz věnovala společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, v podstatě ovládaná městem Prostějov.

Je až příliš nezodpovězených otázek. Odpoví někdy někdo?

calleja2

Pévéčko: Bezpečnost je naším cílem

 

pvcko_billZaujal mě jeden z bodů programu Pévéčka:


 
Navýšíme celkové počty městských strážníků a bude jich daleko více v ulicích. Nikdo se nebude bát jít večer tmavou uličkou či kolem vysokých keřů, jediní kdo by nás tam mohli „nemile překvapit“ budou právě strážníci!!

Zajistíme LEPŠÍ VÝCVIK STRÁŽNÍKŮ. Jejich prioritou nebude měřit rychlost řidičů, ale dohlížet na pořádek a bezpečí v ulicích A TO VE DNE V NOCI!

Nulová tolerance darebákům! Nebudeme tolerovat žádný přestupek proti veřejnému pořádku! Každý darebák musí být potrestán.

Navíc v diskusi je uvedeno:

Proč jste s tím něco neudělali již během 4 uplynulých let, když tvrdíte, že je potřeba něco dělat? 

Ujišťujeme vás, že je potřeba konat a to zavčas! Ke zhoršení situace dochází postupně, ale pořád a podle nás je nutné ji do budoucna zlepšit a upozornit na to ostatní. Zkrátka situace se neustále vyvíjí a mění a je tedy jiná než před 4 lety a my na to musíme adekvátně zareagovat! 

 

Rád bych k tomu dodal:

Ono by úplně stačilo, kdyby strážníci už dávno přestali hlídat, kdo si na placeném parkovišti nekoupil lístek. Strážnící tak dělají drába firmě A.S.A, která placená parkoviště ve městě provozuje. Děje se to už tolik let a přitom stačilo parkoviště vybavit třeba závorou. Strážníci tak mohli být tam, kde jsou potřeba. A že se situace vyvíjí? Rád bych věděl, jak se vyvinula situace třeba u pejskařů. Ještě jsem neviděl, že by strážnící cíleně dohlíželi například na to, aby v parcích odklízeli majitelé psů jejich exkrementy a aby nenechali psy běhat navolno. Myslím, že to jsou věci, které se mohly dělat i bez „lepšího“ výcviku.

A ještě bych rád slyšel o tom lepším výcviku, prosím. Tím máte na mysli tišší plížení ulicemi, školu smyku, rychlejší běh? Já mám se strážníky městské policie dobré zkušenosti. Myslím, že dělají v rámci platné legislativy, co mohou. Chytat kriminálníky ale není prioritní úkol městské policie, stejně jako měření rychlosti. To má dělat policie státní, která je stejně ke každému podezření na spáchání trestného činu přivolána.

 

Jak o reklamu nešlo aneb Chci volby každého půl roku!

radniční listyPolitický kotlík se už rozehřívá, na ulicích rostou reklamní poutače jako houby po dešti. Jsou slyšet hlasy konejšivé i hlasy rebelů. Jsou slyšet výhrůžky, varování, sliby. Politicky závislá média informují o úspěších nebo případných vizích svých chlebodárců. Jak se ukazuje, ani Radniční listy nejsou tak nestranné i přes všechny výkřiky z radnice, že k politické inzerci se Radniční listy nikdy nepropůjčí, stejně jako k inzerci reklamy, erotiky a hazardu. Fotografie, které dříve dokreslovaly téma článku, jsou nyní nahrazeny usmívající se tváří některého z radních. V článcích se hovoří především o úspěších. Mohli bychom diskutovat o tom, podle čeho poznáme inzerci.

Citát z Prostějovských radničních listů 27.8.2014, strana 8, článek Malé dovolenkové zamyšlení II „příště bych Vám rád nastínil naši představu o tom, co chceme v našem městě a pro naše lidičky v příštích čtyřech letech udělat“, píše mluvčí zastupitelů KSČM, J. Šlambor.

„zvu Vás tímto i na náš mítink s našimi kandidáty dne 11. září od …“ píše Ing. Petr Kousal, lídr KDU-ČSL.

Vážení, jestli tohle není inzerce…

Na každý pád, za poslední tři měsíce bylo naslibováno a mnohdy i vybudováno tolik, že bych se jako volič vůbec nezlobil, kdyby byly volby každého půl roku. Zkrátka, ti u vesla se musí pořád bát, že když nebudou veslovat pořádně, tak budou vyměněni.

 

Dvě dobré zprávy pro řidiče!

pakrautomat web2Jsou minimálně dvě dobré zprávy, které by měl každý řidič v Prostějově zaregistrovat. Ta první je otevření nového rondelu na ulici Dolní. Této dobré zprávy si snad museli všimnout všichni, protože fotografie otvíracích orgií proletěly všemi médii.

Je tady však ještě jedna dobrá zpráva, která možná mnohým řidičům unikla. Jde o instalaci nových platebních automatů na placených parkovištích ve středu města. Možná se divíte, proč tolik nadšení. Instalace nových automatů má dvě výhody: Ta největší výhoda je, že automat vrací přeplatek. Nemusím tak už obíhat s padesátikorunou okolní obchody, abych vyloudil desetikorunu. Tu sice obvykle mívám ve vozidle, ale má zvláštní vlastnost časem vysublimovat. Posledně jsem nakrmil starý automat padesátikorunou, drobnější mince nemaje. Normálně bych opět obíhal okolí a snažil se rychle rozměnit, ale ve stínu parkovacího automatu číhal strážník městské policie a já nechtěl vypadat, že na to nemám :-).

A druhá výhoda? Vážení přátelé, tyto automaty jsou hrací!!! Pokud totiž nemáte opět pouze mince v hodnotě 10 Kč, ale vhodíte do automatu padesátikorunu, tak si pěkně vyhrajete. I přesto, že se platí 10 korun za každou započatou hodinu, automat odečítá od částky, kterou jste vhodili, po jedné koruně. Pokud tedy vhodíte padesátikorunu a budete chtít parkovat pouze hodinu, tak musíte stisknout čtyřicetkrát symbol „mínus“. Odměnou vám však bude velmi rychlý tisk parkovacího výherního lístku. Přeji vám příjemnou zábavu!

pakrautomat web1

100 000

mala_kuzelnaPřibližně z takového počtu drobných kostiček je složena mozaika dláždění před muzeem na největším prostějovském náměstí. Dlažba bude rozebrána a nahrazena větším formátem, zeleň odstraněna až na dva středně velké stromy. Stačí pouze souhlas památkářů. Nepředpokládám, že by památkáři by měli významné námitky, vzhledem k tomu, že tato instituce dopustila změnit původně prosklené stěny Prioru (ať už se nyní jmenuje jakkoli) v jednolitou šedivou masu, ze které šílený architekt vytvořil tvárnici. Změna dlažby u muzea způsobí optické rozlévání jednotvárné šedivé hmoty směrem k radnici. Nejsem schopen posoudit „revitalizaci“ dláždění ani odborně, ani objektivně. Už proto, že jsem na něm kdysi prolil krev, když jsem si jako mladý kluk rozbil bradu o opěradlo betonové lavičky. Můj názor je zcela subjektivní. K těm drobným kostičkám na náměstí jsem zkrátka citově přilnul. Pro mě jsou něčím, podle čeho rozeznám Prostějov na první pohled. Myslím, že i mé děti by mohly vzpomínat na to, jak se snažily přejít kuželnu tak, aby se nedotkly nohou bílého nebo černého obrazce J. Nějak se mi vytrácí to, co by slovo „revitalizace“ mělo znamenat. Podle mého to neznamená, že bude něco zářit novotou. Myslím, že revitalizace by mohla proběhnout i tak, že by se osvědčené zachovalo, opravilo, rozšířilo. Co na tom, že linky nejsou zcela rovné. Pokud bude hlavním argumentem výměny dlažby na kuželně to, že dlažba není pohodlně sjízdná pro vozidla údržby, případně pro vozidla stánkařů, je to argument slabý. V dnešní době je snad již řešitelné cokoli. Jiným problémem je to, že celé dlážděné centrum Prostějova trpí chronickou ztrátou koncepce. Málokdo si už vzpomene, jaká diskuse probíhala v souvislosti s položením zámkové dlažby kolem náměstí. Aby byla barevně vyvážená…. Aby obrazce navazovaly na obrazce na kuželně… Dnes už si téměř nikdo obrazců na šedo-zelené zámkové dlažbě nevšimne. Zkuste si během procházky z centru prohlížet dlažbu pod nohama. Svoji procházku můžete začít třeba u kina Metro. Projděte kolem zámku k radnici a přejděte po náměstí TGM a kolem Prioru k Avionu. Tolik druhů , tvarů a velikostí dlažby vám nabídnou v málokteré prodejně stavebnin. Zcela unikátním místem je prostor mezi exotickou stavbou kavárny Trio a sochou K. H. Borovského u Národního domu. Na tomto místě najdete dokonce 5 druhů dlažby.

Revitalizace je zaklínadlem moderní doby. I v Prostějově jsme svědky toho, jak toto zaklínadlo mění nenávratně tvář města. Revitalizujme, ale s rozumem!

Černý humor

Ve čtvrtek večer jsem doprovázel učitele angličtiny na hlavní nádraží. Vedl jsem kolo. Zabrali jsme se do konverzace a cesta ubíhala.

Ve Svatoplukově šli po ulici proti nám tři příslušníci národnostní menšiny. Věk kolem pětadvaceti, opálení. První z nich šel vrávoravým krokem. Snad ve veselém rozmaru letmo chytil jednou rukou řídítka mého kola a laškovně změnil na okamžik směr jeho jízdy. Další dva hoši pozvedli synchronizovaně levice šikmo vzhůru a současně s provoláváním: „Ahoj! Ahoj!“ se snažili potřást si druhou rukou s učitelem.

Ignorovali jsme je a pokračovali jsme v chůzi. Naše konverzace ustala. Zamyslel jsem se. Něco bylo špatně!?  Žádný z trojice neměl holou hlavu, blonďatou kštici ani modré oči. Kdepak! Byl to jistě vtip a my ho nepochopili! Přece nemohlo jí o rasismus! Pobavilo nás to. Učitel je z Keni. Snad proto není běloch…

Za těch třicet korun to stálo.

V úterý jsem se rozhodl vyrazit za zábavou. Po referencích známého, který viděl na vlastní oči komické pasáže 22. zasedání zastupitelstva města Prostějova, jsem dospěl k názoru, že další díl si nemohu nechat ujít. Po rušném dni v zaměstnání jsem odstavil auto na placeném parkovišti a zrychleně se přesunul na radnici. Opřel jsem se o zábradlí galerie nad obřadní síní. Okamžitě jsem se nechal strhnout dějem. Body programu se míhaly na promítacím plátně jeden za druhým a rychlost hlasování neměla chybu.

Ocenil jsem připravenost účinkujících. Před přestávkou podávala skvělé výkony především trojice Matyášek, Augustin a Fišer. Se čtyřmetrovým nadhledem jsem uznale krčil bradu nad věcnými argumenty Ing. Matyáška a nad skvěle vyvedenou přípravou JUDr. Augustina, jehož podklady k jednotlivým bodům jednání hýřily fluorescenčními barvami zvýrazňovačů. Mé sympatie si získal i náměstek Ing. Fišer, který pohotově reagoval na křížovou palbu dotazujících.

Druhá polovina přestavení (tedy zasedání) začala rozpačitě. Některé aktéry zdržel nápojový automat, jiné cigareta. Děj se líně vlekl a ani přes občasný vtipný bonmot předsedajícího Mgr. Pospíšila nedosahoval úrovně první části. Byl jsem překvapen, kolik je v sále „komparzistů“. Někteří nebyli schopni udržet pozornost, někteří ani otevřené oči. Občas se objevil neposeda, který pátral na svém notebooku po fotbalových výsledcích, jiný kontroloval účtenku z Kauflandu. Žertovně působilo snad jen číslo Mgr. Mačáka, který používal hlasovací zařízení jako videohru a vždy se snažil stisknout hlasovací tlačítko v posledním možném okamžiku.

Slušný rozjezd děje zajistil až poslední bod jednání – totiž „Záležitosti Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.“. Dvojice Matyášek – Augustin opět nezklamala. Rozpačitý jsem byl nad rolí předsedajícího Pospíšila, který sice reagoval pohotově na diskusní příspěvky, ale nedokázal se oprostit od zbytečných poznámek, většinou znevažujících názor oponenta.

Byl jsem ohromen odvahou jednotlivců „z lidu“, kteří na dané téma veřejně vystoupili, i když jejich role byly malé. Byl jsem zaskočen nezúčastněným pročítáním tiskovin těmi, kteří byli u zrodu všech smluv s Manthellanem a náhle ztratili paměť. Překvapovalo mne, že stavbu Galerie hájí předsedající jako svoje dítě.

Představení nabíralo na obrátkách a konec začínal být předvídatelný. Komparz se začínal balit. Ozývalo se zaklapávání notebooků, trhání napáječů ze zásuvek. Telefony šustily psaním esemesek. Značná část přítomných již finále vystoupení dvojice Matyášek – Augustin nevnímala. Pohledy většiny radních jakoby skrz sklo naznačovaly, že je dobojováno. „Jen ať si žvaní“, četl jsem z tváří většiny z nich. Ne ze všech. Přece jen jsou i mezi nimi tací, kterým leželo něco v žaludku. Nemám rád předvídatelné konce, ale Galerie v centru bude, vážení!

Odcházel jsem se smíšenými pocity. Vždyť prošel akvapark za 200 milionů, který se dá využívat pár týdnů v roce, tak proč nepostavit v centru města nějakou Galerii? Za sto tisíc necháme zhotovit posudek na KaS centrum. Projektant předvede, že použitelnost současného kulturního centra spolkne nehorázné množství peněz a vedení města tím projeví dobrou vůli a snahu o záchranu. Manthellan si zatím bude s úsměvem mnout ruce a čekat, jestli a za kolik se z celé situace město vycuká.

Nelituji těch třiceti korun, které jsem vhodil do parkovacího automatu. Představení bylo poučné. Přijďte se taky podívat, jaké výkony podávají vámi zvolení zástupci. Můžete je v jejich činnosti povzbudit, anebo alespoň vzbudit. Třeba 10. září.