Pokuta za parkovací automaty

Jsou záležitosti u kterých jste rádi, že je pomyslně orazítkujete jako „vyřízeno“ a uklidíte je ze stolu. O to větší radost máte, když se jedná už o záležitost značně odleželou. Tahle se vlekla od června 2014. Tehdy jsem z legrace napsal článek o tom, že na parkovištích provozovaných společností .A.S.A. TS Prostějov byly nainstalovány nové parkovací automaty. Zdálo se mi legrační, že při vhození padesátikoruny do automatu musíte odečítat stiskem tlačítka „-“ z vhozené částky po koruně přesto, že parkovné má být podle ceníku násobkem desíti a tak při vhození padesátikoruny vymačkáte do automatu důlek. Až následně mi došlo, že lidé vlastně ani nevědí (protože se to nikde nepíše), že po první parkovací hodině už mohou další čas přikoupit za jednotky korun. Zjednodušeně řečeno, za každou korunu můžete parkovat o šest minut déle. Pokud tedy neinformovaný zákazník potřebuje parkovat například hodinu a čtvrt, podle vylepeného návodu ho nemůže ani napadnout vhodit do automatu méně, než 20 Kč.
Své zjištění jsem na schodech radnice sdělil tehdy ještě náměstkům primátora RNDr. Raškové a Mgr. Pospíšilovi (v té době rovněž člen dozorčí rady .A.S.A. TS Prostějov) , kteří mi jakousi šťastnou náhodou „vběhli do rány“. Náměstkyně Rašková slíbila, že se na to podívá, náměstek Pospíšil se usmál a řekl, že tedy zdražíme parkovné na dvacet korun a bude po problému. S tím jsme se rozešli. Tehdy moje stížnost neměla na stav parkovacích automatů žádný vliv.
Problém jsem poněkud odsunul z centra zájmu, ale vždy, když jsem platil parkovné, jsem měl pocit, že by se měl řešit. V roce 2016, jsem tentokrát do formuláře na webu města,  zapsal připomínku v tomto znění:
Nastavení parkovacího automatu neodpovídá ceníku, který je na automatu nalepen. Podle něj by se za první hodinu mělo platit 10 Kč a za každou další započatou rovněž. Automat však účtuje první hodinu 10 Kč a následující čas po korunách. Ekvivalentně funguje i platba: Při vhození 50 Kč a záměru parkování 1 hodina musíte 40 stisky po jedné koruně odečítat na výsledných 10 Kč. Je třeba buď změnit návod nebo nastavení automatu. Automat u hradeb funguje stejně.

Administrátor rubriky na webu města postoupil moji stížnost společnosti .A.S.A. TS Prostějov a ta mi odpověděla v tom smyslu, že je vše v pořádku.

S odpovědí jsem nebyl spokojen a proto jsem se obrátil s žádostí o prošetření možného porušení zákona na Českou obchodní inspekci. Kdo jiný by nás měl rozsoudit, než nezávislá autorita? Podle vyjádření ČOI, „výsledky provedené kontroly nasvědčovaly porušení stanovených právních povinností a inspekce tedy zahájila řízení z moci úřední“.

Následně ČOI uložila 27. 4. 2017 společnosti .A.S.A. TS Prostějov (v té době již FCC) pokutu ve výši 5000,- Kč a současně uložila povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1000,- Kč jako částku za náklady řízení. Obchodní inspekce přihlédla při stanovení výše pokuty k několika polehčujícím okolnostem, mimo jiné i k tomu, že došlo k promptnímu odstranění nedostatku.

K promptnímu odstranění požadavku však došlo také z toho důvodu, že společnost .A.S.A. TS Prostějov se od 1. února 2017 přejmenovala na FCC Prostějov, a bylo třeba na etiketě parkovacího automatu přelepit provozovatele. Společnost .A.S.A. TS Prostějov může také hovořit o štěstí, když inspektoři ČOI uložili společnosti pokutu při samé dolní hranici zákonného rozpětí. Horní hranice je 5 milionů korun (samozřejmě podle závažnosti deliktu).

Závěrem

Úplně banální problém, který bylo možné vyřešit v červnu 2014 zvednutím telefonu se táhnul téměř tři roky. Ceník na parkovacím automatu je vylepen ve správném tvaru, pokuta snad bude mít rovněž preventivní účinek. Kdo ale zaplatí těch 6000,- Kč? Město Prostějov má ve společnosti FCC Prostějov 25% obchodního podílu. Pokud by se ve stejném poměru měli obchodní partneři dělit i o závazky, tak Město musí zaplatit část pokuty ve výši 1500,- Kč. Podle mě by měli pokutu zaplatit konkrétní lidé. Jejich jména hledejte v článku.

 

1 komentář u „Pokuta za parkovací automaty“

  1. Myslím si, že je tam ještě 1 chyba na prvotní nálepce s instrukcemi- neexistuje značka určující parkování pro ZTP s označením D1…

Komentáře nejsou povoleny.