Setkání s občany 5. 11. 2015

Zúčastnil jsem se setkání vedení města s občany 5. 11. 2015 na sídlišti Svobody. Setkání proběhlo v budově ZŠ Jana Železného se kromě zástupců vedení města a zástupců některých odborů magistrátu se dostavilo přibližně 15 občanů. To je mimochodem fakt, kvůli kterému si myslím, že decentralizace Prostějova je nesmysl. Jak už bylo vidět podle účasti v komunálních volbách – zájem většiny obyvatel Prostějova o veřejné dění končí u hranice jejich bytu nebo domu.

Byl jsem překvapen úrovní diskuse. Diskutovaly se problémy velké i malé. Dovolil jsem si položit také několik dotazů:

Zeptal jsem se například,

    • proč chce město oceňovat akcie VaKu (prý kvůli změně formy…)
    • zda by mohly být lépe osvětleny přechody na křižovatce Palacká/Plumlovská. Především přechod z Kravařovy ulice k „žudru“ je osvětlen jen z poloviny. Stejně tak jsem navrhnul přesunout blikajícího panáčka, který upozorňuje na chodce při odbočení z Blahoslavovy na Plumovskou. Znamení by mělo být umístěno hned na semaforu před odbočením. Nyní je viditelné až jakmile začnete odbočovat.
  • Důležitý dotaz: Na posledním zasedání zastupitelstva Mgr. Pospíšil sdělil, že ze zakázky na komunální služby bude vyňata péče o hřbitovy. Na můj dotaz na „setkání s občany“, jakým způsobem bude město zajišťovat správu hřbitovů jsem dostal přibližně tuto odpověď: Hřbitovy jsou specifická záležitost. Například i tím, že tam funguje hrobník. Uvažovalo se tedy o tom, že by to fungovalo jako samostatné oddělení magistrátu, pod Domovní správou nebo soutěžit zvlášť. Nejvíce se uvažuje o tom, že by správa byla přímo pod magistrátem.

 

Je pro mě překvapením, že město je najednou schopno spravovat hřbitovy a přitom dosud nikdo ani náznakem neuvažoval, že by město samo mohlo například obhospodařovat zeleň ve městě. Kromě toho, že by se tak ušetřilo DPH, mohlo by město rovněž čerpat dotace, pokud by byly vypsány vhodné dotační tituly.

  • Jestli se neuvažuje o nějakých úpravách na „náročných křižovatkách“. Na Hrázi/Šmeralova a Hvězda. (Neuvažuje)

A potom už jen drobnosti:

  • Zda by mohlo dojít ke snížení sklonu u „sáňkovacího valu“ na Jižní spojce a oprava nebo zrušení cvičebních prvků pro dospělé (jsou nefunkční). Zda by místo strážníka MP, který hlídá zákaz odbočení z Palacké do Mlýnské nemohly být nainstalovány v ulici Palacké plastové kužely, které by tomu bránily (neprošlo přes dopravní inspektorát).
  • Zda existuje „havarijní služba města Prostějova“. Takto označené automobily s razítkem „Městský úřad Prostějov – odbor Dopravy“ stávají na chodníku v zóně, kde není povolen vjezd mimo dopravní obsluhy. Vzhledem k tomu, že pojem „městský úřad“ se už víc než dva roky nepoužívá, je to zvláštní :-).poruchová služba
  • Přesto, že jde o komunikaci Kraje, upozornil jsem na nebezpečný sjezd z R46 od Olomouce – exit Prostějov střed. Chtělo by to vykácet zeleň, která dělá z nebezpečného sjezdu ještě nebezpečnější. Není vidět, jestli za zatáčkou nestojí například kamion s návěsem. Stejně tak je problematické vyjetí z následné STOPky. Kvůli nové široké cyklostezce se posunul jízdní pruh blíže ke svodidlům a řidič, který by chtěl sjet ze sjezdu z dálnice a odbočit doleva, nemá dostatečný výhled kvůli svodidlům a horizontu.

Omlouvám se všem, kteří čekali nějaké filosofické úvahy 😀