….to naše národní, olympijské?

Na pondělním zastupitelstvu města Prostějova v bodě 16 byly položeny další otázky k megalomanskému projektu Národního olympijského centra (NOC), které má stát na místě bývalého koupaliště u Kostelecké ulice.

Průběh diskuse mne utvrdil v tom, že celý projekt má tolik trhlin, že to snad nemůže být náhoda. I přes to, že dosud nebyla předložena ani základní ekonomická úvaha, kdo bude provoz (nikoli stavbu) financovat a v jaké výši, je projekt vládnoucí většinou tlačen stále vpřed. Prozatím byla prezentována pouze vizualizace budovy a informace, pro jaké sporty bude tato „tělocvična“ vlastně sloužit. Zastupitelé z řad opozice se snaží prostřednictvím dotazů některé informace během jednání zastupitelstva získat, ale jejich snaha připomíná mámení telete z jalové krávy.Dosud celý projekt provází pouze lži, neúnosný nedostatek informací a především podezření, že stavbou dalšího sportoviště se fakticky rozšíří plocha impéria TK Plus.

Zcela univerzálním lékem na každého dotěru je tradiční obvinění, že tazatel nepřeje (=škodí) sportu, městu a mládeži. Této taktiky rovněž využívá sportovní boss Černošek (jednatel TK Plus), který se na celém projektu podílí. Černošek měl již nejednou možnost prezentovat myšlenku NOC před zastupiteli města. Na mimořádném zasedání zastupitelstva bude mít tu možnost znovu a bude jistě vystaven nepříjemným otázkám.

V této souvislosti mě napadá ještě jedna zajímavost: Poté, co většina zastupitelů města schválila poskytnutí 14 milionů Kč firmě TK Plus na propagaci Města, samo Město se stará o propagaci činnosti Černoška (potažmo TK Plus). Třeba tím, že se ve „výpisu z tisku“, který dostávají zastupitelé z magistrátu, objevují často články o tenisových událostech. A jistě ne zcela náhodou se objevil na webu města pár dní po onom dramatickém zasedání zastupitelstva článek „Tenistka Petra Kvitová na radnici“. V článku se mimo jiné píše „Primátorka Prostějova Alena Rašková přijala na radnici vzácného hosta, tenistku a úspěšnou olympioničku Petru Kvitovou.“ Jaká náhoda! Olympionička! No nebylo by skvělé, kdyby i ostatní děti mohly trénovat v něčem olympijském? Třeba v Národním olympijském centru? Nic proti „naší“ Petře Kvitové (občance Monaka a rodačce ze Slezska), ale jaká náhoda ji přivedla na radnici? Snad nejobraznější je fotografie (zdroj www.prostejov.eu),

kvitova-na-radnici-35

na které je na radnici vyfocena nejen Petra Kvitová, ale i paní Černošková, pan Černošek a bývalý primátor Pišťák. Zvláště u posledně jmenovaného je trochu záhada z jakého titulu se schůzky účastnil. Buď se schůzky účastnil jako člen výboru spolku Prostějov olympijský a nebo jako člověk pověřený řízením městské policie. Zkusme hádat.

Taky se vám nezdá to naše centrum? Národní? Olympijské?

Celé téma bylo již bylo rozebíráno jinde a nemá smysl opakovat. Více si můžete přečtěte si základní informace a potom další, další a další