V Prostějově chybí městský šaman

Minulé vedení města se 9. listopadu 2017 setkalo s občany části města Tylova – Libušinka – Šárka a přilehlých ulic na „Reálce.“ Na setkání vystoupila paní, která bydlí v bytovém domě Okružní 123 a stěžovala si na to, že nově postavená zídka areálu „staré nemocnice“ (mezi ulicí Brněnskou a Kauflandem) odráží hluk způsobený projíždějícími vozidly k bytovým domům.

Protihlukové opatření evokující funkčnost

Ptala se, proč je zídka opět pevná a řekla také, že jiné řešení (například pletivo) by snížilo odrazivost zvuku. V červenci 2018 odsouhlasila Rada města ve složení (bez titulu) Rašková, Fišer, Hemerková, Smetana, Šlambor, Galářová, Grulich, Halvadžievová, Pospíšil (ČSSD) a Šmíd, že budou na zeď v roce 2019 umístěny na základě vypracovaného projektu akustické panely. Totéž potvrdil v srpnu 2018, tedy téměř po roce od setkání s občany, náměstek Pospíšil s tím, že Krajský úřad, který zídku postavil, umožní umístění akustických panelů pohlcujících hluk do jednotlivých polí nově opraveného plotu. Na druhém zasedání nově zvoleného zastupitelstva (a tedy i nově složené Rady) zastupitelé schválili na akci „Plotová zídka Okružní – akustické panely a hluková studie – projektová dokumentace“ v rozpočtu jeden milion Kč. Až do této chvíle bylo snad vše v pořádku. V závěru roku 2019 se na zídce opravdu objevilo 31 hnědých panelů. Jejich vzhled ve mně vzbuzoval pochybnosti, a proto jsem si vyžádal dokumentaci. A nemohl jsem uvěřit vlastním očím.

V technické zprávě se uvádí, že

„jakákoliv dodatečná povrchová úprava stávající zídky oplocení ul. Okružní nesníží významným způsobem odrazivost hluku z přilehlé dopravy. K navrhovanému řešení bylo tedy přistoupeno spíše z estetického pohledu se snahou evokovat psychologicky funkčnost navrhovaného řešení“

Z dokumentace dále vyplývá, že se nejedná o protihlukový systém, ale o obyčejnou předstěnovou zavěšenou fasádu. Kolik to předstírané protihlukové opatření stálo? 858 tisíc! Pokud by chtělo město nápad s psychologickou evokací funkčnosti rozvinout, navrhuji zaměstnat na radnici na plný úvazek šamana. I když funkci šamana v tomto případě zastal Odbor rozvoje a investic pod taktovkou náměstka Rozehnala, tak profík je profík.

Tento článek byl předán k redakční radě Prostějovských radničních listů 11. 2. 2020
a vyšel tiskem 30. 4. 2020.
Článek z Prostějovských radničních listů z 30. 4. 2020.

V tištěném vydání byl pod můj článek doplněn článek vedoucího Oddělení realizace Odboru rozvoje a investic. V něm vysvětluje, že evokačně-psychologické protihlukové opatření je pouze jedním ze tří opatření, které má za úkol snížit hluk z dopravy na popisovaném místě. Jedním z dalších opatření je posunutí vozovky o metr od bytových domů, dalším výsadba zeleně (keřů) mezi vozovkou a plánovanou cyklostezkou. Takové argumenty působí však spíš usměvně než věrohodně.

Řešení existuje

Napojení ulice Brněnské na dálnici D46 ve směru na Olomouc a stejně tak oficiálni sjezd z Olomouce by značně snížilo průjezd vozidel z ulice Brněnské až na ulici Dolní přes sídliště Šárka. Kromě tohoto zásadního dopravního propojení existuje i technické řešení zídky, které by značně řešilo odrazivost hluku. Toto řešení bylo již použito u areálu „staré nemocnice“ ve směru k ulici Brněnské. Zídka není pevná, ale je z větší části tvořena mříží. Opravdové protihlukové panely jsou pak umístěny až v zahradě areálu.


Pro hloubavé nabízím k prostudování: