Zastupitelský maraton aneb primátorovo „do prdele“.

Tradičně jsem se účastnil jednání zastupitelstva města 13. 4. 2015. Bez ohledu na to, co dnes napíše do „Prostějovského nočníku“ redaktor „Gargamel“, musím říct, že diskuse k většině projednávaných bodů byla velmi plodná. Není to jako kdysi, když vládla městu velká pravo-levá koalice  a smetla z cesty řídké hlasy opozice. Teď nemám strach, že by tak hladce prošly lumpárny jako aquapark za 250 milionů, čerpací stanice na vnitřím městském okruhu a ani prodej nejcennějších pozemků v centru města. Zkrátka už to nejde tak hladce. Jako šrám na kráse vnímám to, že nyní často slyšíme slova o demokracii a poměrném zastoupení od zastupitelů, kteří se v minulých volebních obdobích o podobné principy příliš nezajímali.

Dnes se jistě v politicky ovlivněném místním periodiku dočteme, že opozice dělá problémy. Jistě. Je to opozice. Však právě díky tomu, že v zastupitelstvu nějaká slyšitelná opozice sedí, mohu dnes sledovat na webu přenosy ze zasedání zastupitelstva a jsou mi jako na stříbrném tácu předkládány informace, po kterých bych dříve dlouho a obtížně pátral. Dnes jsou síly v zastupitelstvu ve větší rovnováze, než v minulých volebních odbobích byly. Současná politická klání nejsou přesilová. Jde spíše o výdrž.

Nutno podotknout, že rozložení sil v zastupitelstvu města vzešlo z povolebního vyjednávání mezi stranami. Současná koalice věřila, že svazkem stran ČSSD + Pévéčko + KSČM se vyhne problémům a nebude muset dělat kompromisy s potenciálními partnery, kteří by měli odlišný názor na fungování města. Mám pocit, že koalice prožívá mírné rozčarování. Jedním z argumentů pro podobu současného složení koalice byla „politická nezkušenost“ nováčků. Podívejte se na záznam zasedání na webu města. Řekl bych, že se učí rychle.

Poslední zasedání trvalo téměř dvanáct hodin. Během této doby bylo řečeno mnohé. Už po projednání několika bodů programu většině přítomných došlo, že nebudou na večeři doma. Při vyhlášení první přestávky zapomněl primátor vypnout mikrofon a komentoval tak zřejmě napjatou atmosféru slovy „do prdele“ (čas záznamu 1:57:00).

Zajímavý se mi zdál bod 9 – delegování zástupců do orgánů společnosti .A.S.A TS Prostějov . K tomuto bodu jsem vystoupil v diskusi (čas 3:39:44) a zeptal se, zda někdo v sále neuvažoval o tom, že by se město vzdalo majetkové účasti v této společnosti z důvodu, podle mého názoru, neslučitelných funkcí. Jde především o funkci jednatele, který má zájem na zistku obchodní společnosti a současně by měl hájit zájmy města. Jednatel společnosti .A.S.A. TS Prostějov a současný radní Ing. Grulich k tomu sdělil, že „s péčí řádného hospodáře hájí zájmě města“ (3:44:20). Primátor Pišťák uvedl, že „jednatel dohlíží na činnost ASY“. Během projednávání tohoto bodu sdělil Mgr. Pospíšil, že rezignoval na post člena dozorčí rady .A.S.A z toho důvodu, že byl loni zvolen místopředsedou představenstva VaK Prostějov. Podle mého názoru se tak však stalo proto, že je současně předsedou přípavného výboru pro nadlimitní zakázku „komunální služby“. Boj o dodavatele služeb se svede zřejmě v příštím roce. Po diskusi byla kolalice natolik rozrušena, že při hlasování o zástupcích na valnou hromadu ASA TS Pv a současně o nových členech dozorčí rady svůj vlastní návrh neprosadila (3:53:10), což viditelně zaskočilo primátora města. Ten opakovaně vyzýval přítomné, zda někdo chce zpochybnit hlasování.  Až pod pohrůžkou paragrafy se podařilo radnímu JUDr. Augustinovi, který doporučil opětovné hlasování po jménech, dosáhnout dalšího hlasování. Mezi řádky byla rovněž sdělena informace, že .A.S.A. TS Pv by od města pětadvacetiprocentní podíl ve společnosti neodkoupila. Nedivím se. K čemu, když vládne svými 75 procenty? To jen dokresluje celou absurditu setrvávání v orgánech této společnosti.

Zajímavá byla i diskuse k bodu 30.6 – revitalizace náměstí TGM (8:23:27). Během diskuse bylo sděleno, že přesun sochy J. Nepomuckého ze současného místa u kostela Milosrdných Bratří na náměstí ke Zlaté Bráně“ inicioval primátor města. Primátor rovněž k revitalizaci uvedl, že „do určíté míry by měl být slyšet laický prvek“. Měl tak zřejmě na mysli hlasy občanů na základě kterých došlo k dodatečnému „ozelenění“ náměstí proti původnímu plánu. Jde o 8 květinových záhonů  a 11 vzrostlých stomů (dubu dvoubarevného) za 550 000 Kč. Zcela jsem nerozuměl slovům paní místostarostky Hemerkové, že „nechali zpracovat posouzení zeleně“ a na základě toho bude dodatečné ozelenění provedeno. Rovněž se řešila životaschopnost dvou již vykácených lip u Zlaté Brány. Podle Ing. Kousala byly lípy zdravé. Tyto stromy dle mého soudu však v létě velmi špatně snášely horké a suché klima a se svými skroucenými listy působily opravdu jako suché. Otázkou však je, zda ke stromům nestačilo přivést závlahový systém, který už v té době na náměstí existoval. Dobrou zprávou bylo sdělení primátora, že při dalších rekonstrukcích bude město informovat občany zhruba 2 měsíce předem i plakáty, aby se předešlo podobným nedorozuměním.

K nejvypjatějším momentům zasedání patřila diskuse po otázce Ing. Blumensteina na náplň práce PaedDr. Šlambora (10:52:15). Během diskuse se ukázalo, že radní Grulich, Šlambor a Fišer (11:00:34) zřejmě neznají jednací řád. Ten ukládá zastupitelům, aby se obraceli na ostatní zastupitele pouze prostřednictvím předsedajícího. Především vystoupení PaedDr. Šlambora bylo velmi emotivní, ale jako obvykle bez konkrétní odpovědi. K té ho v podstatě donutil až primátor města (11:03:08). Primátor rovněž v diskusi sdělil, že „PaedDr. Šlambor má na starosti ještě se dvěma pracovníky odboru, které metodicky řídí Ing. Fischer, připavovat podklady pro nejrůznější jednání…“ Nervy drásající atmosféru neunesl na závěr radní Šmíd, který obvinil opozici z obstrukcí a navrhnul hodinovou přestávku na pozdní večeři (10:58:18).

Osobně obdivuji primátora města, který i přes svůj vyšší věk dokázal téměř celé zasedání řídit. Doufejme, že další zasedání, která proběhne 8. června 2015 nebude náročnější.

 

Záznam z jednání zastupitelstva najdete na stránce (http://lite.publicstream.cz/player/archive?uid=4&mid=87)

ŠmídhlasovaniASA

 

 

2 komentáře u „Zastupitelský maraton aneb primátorovo „do prdele“.“

Komentáře nejsou povoleny.