Zelený prstenec na jihu města? O tom se bavit nebudeme!

Na jednání Zastupitelstva města Prostějova 19. 2. 2019 jsme předložili návrh na doplnění bodu s názvem „Výkup pozemků pro zelený pás na jihu města“ do programu.

Veřejná zeleň, která by měla plnit nejen funkci ekologickou (kompenzace nepříznivých vlivů prostředí), ale i rekreační, je na jižním okraji města zastoupena nedostatečně. Zelený pás na jihu města by měl tvořit protiváhu biokoridoru Hloučela a je s ním počítáno v Územním plánu. Zeleň však nadále zůstává pouze na papíru hlavně díky tomu, že pozemky, které by se mohly zelenat, nepatří městu. Ani jeden zastupitel ze stran, které jsou dnes zastoupeny v radě města (ANO, ČSSD, ODS), návrh nepodpořili. Komunisté v době hlasování nebyli v sále. Je jistě zbytečné psát dlouhá pojednání o prospěšnosti veřejné zeleně. I školou povinné dítě dnes ví, komu a čemu prospívá strom, keř či louka. Jak je možné, že proti tomu, aby se urychlila výsadba zeleně, vystupují vysokoškolsky vzdělaní lidé, lékaři a učitelé? Nevadí jim sucho v krajině? Nevadí jim, že v našem městě běžně překračujeme imisní limity znečišťujících látek? Tak plní své sliby voličům o zeleném prstenci na jihu města? Tak plní Akční plán zlepšování kvality ovzduší a Akční plán Strategie rozvoje zeleně, které sami dříve schválili?

Prezentoval jsem návrh zastupitelům obrazem, přečetl jsem důvodovou zprávu. Pokud by byl bod zařazen do programu, mohli bychom schválit usnesení tohoto znění: „Zastupitelstvo města Prostějova ukládá Radě města Prostějova zahájit jednání s vlastníky o výkupu pozemků pro zelený pás na jihu města.“ Zastupitelé stran, které jsou zastoupeny v radě města, však zařazení bodu do programu zabránili. 

Diskutovat o výkupu pozemků pro zelený pás na jihu města chtěli MVDr. Bartošová (KDU – ČSL) Ing. Dopita, MBA (SPD) Ing. Arch. Fröml (Změna pro Prostějov) Mgr. Hájek Ph.D. (Na rovinu!) Kapounek (Na rovinu!) Ing. Kousal (KDU-ČSL) Křupka (SPD) Ing. Lysek (Na rovinu!) Ing. Naiclerová (Změna pro Prostějov) Ing. Navrátil (Změna pro Prostějov) Mgr. Ošťádal (Na rovinu!) Peka (Na rovinu!)

PROTI zařazení tohoto bodu do programu jednání byli MUDr. Balák (Pévéčko) Ing. Blumenstein (ODS) Burda (ANO) Faltýnková (ANO) Ing. Fišer (ČSSD) MUDr. Holík (ČSSD) Mgr. Jura (ANO) Karšulín (ANO) PaedDr. Krchňavý (Pévéčko) MUDr. Macháň (Pévéčko) Ing. Moudrý (ODS) Mgr. Pospíšil (Pévéčko) RNDr. Rašková (ČSSD) Ing. Rozenhal (ANO) Sekaninová (ČSSD) Sklenka (ANO) Ing. Sokolová (ODS) Bc. Zatloukal (ODS) Župková (ANO)